V Angelinem vrtcu smo za versko vzgojo otrok izbrali Katehezo Dobrega pastirja. Ta izhaja iz pedagogike Marije Montessori, ki je dala velik poudarek otrokovi lastni dejavnosti.

Kateheti prisluhnemo tihi prošnji otrok: »Pomagaj mi, da naredim sam. Pomagaj mi, da sam pridem bližje Božji besedi, bližje Bogu.«

Poglejmo si nekaj značilnosti otroka, odraslega in pripravljenega okolja.

 

Otrok

 • Otrok je naravno odprt za Boga.
 • Prilika o Jezusu – Dobrem pastirju, ki pozna vsako ovco po imenu, odgovarja na njegovo temeljno potrebo po varnosti in brezpogojni sprejetosti.
 • Ob delu z materiali odkriva temeljne skrivnosti vere, krščanskega življenja in se uvaja v osebni odnos z Bogom.

Odrasli

 • V središču njegove pozornosti je otrok in njegovo versko življenje .
 • Z otrokom doživlja in deli versko izkušnjo.
 • Zavzame mesto, ki mu pripada, mesto »nekoristnega služabnika.« (Lk 17,10)
 • Zaveda se in misli na to, da je Kristus edini učitelj.

Atrij

 • Atrij je skupnost, v kateri otrok dobi versko izkušnjo.
 • Atrij je prostor molitve, v katerem delo in učenje sama po sebi postaneta molitev in kontemplacija.
 • Atrij je prostor, v katerem je Kristus edini učitelj (otrok in odrasli skupaj poslušata Njegovo besedo).
 • Izhaja iz bistvenih potreb otroka in iz dela z otrokom.
 • Predstavljamo teme, pri katerih so otroci pokazali, da jih v svoji globini dojamejo in se lahko nanje z veseljem odzovejo: odlomki iz Svetega pisma, molitve iz liturgije.
 • Življenje v atriju se v skladu s Cerkvijo ravna po liturgičnem letu.
 • Evharistična daritev je v središču življenja v atriju.

V atriju se otroci srečajo s sveto mašo, liturgijo, svetopisemsko geografijo, prerokbami, evangeliji o otroštvu, prilikami, prilikami o božjem kraljestvu, krstom, liturgičnim slavjem, Svetim pismom in molitvijo.Kateheza Dobrega Pastirja postavlja v ospredje duhovne vrednote otroštva in želi prispevati k oblikovanju zavesti, ki gradi zgodovino človeštva na pravičnosti in solidarnosti. Odprta je za vse kristjane ne glede na njihovo veroizpoved in stopnjo dejavne vključenosti v Cerkvi.

Pripravila: s. Metka Capuder