Naslovna slika

PROJEKT ERASMUS+: ETIČNE VREDNOTE ZA PREDŠOLSKE OTROKE

 

O projektu

Izobraževanje na področju etičnih vrednot bi se moralo začeti že pri predšolskih otrocih, vendar učni načrti za vrtce te teme skoraj ne omenjajo. Primerjalna raziskava predšolskih dejavnosti kaže, da se otroke uvaja v dejavnosti kot so ustvarjanje s kockami, ukvarjanje z igračami, branje knjig, igranje v peskovniku, uporaba igral na igriščih, jezikovne spretnosti, komunikacija, umetnost/ustvarjalnost, zdravje in fizika, medtem ko so druge teme bolj zanemarjene, še posebej etična in družboslovna vprašanja (Kallestad J.H., Odegaard E.E. , http://psyjournals.ru/en/kip/2013/n4/66083.shtml).

Cilji projekta so izvesti raziskavo etičnih vprašanj v predšolski vzgoji, poskrbeti za priročnik s predšolskimi dejavnostmi, ki lahko otroke seznanijo z vrednotami in organizirati izobraževanje/usposabljanje za učitelje oziroma starše. Raziskava obstoji iz teoretičnega in praktičnega dela. Prvi vključuje kritičen pregled literature o etičnih vprašanjih v predšolski vzgoji in primerjalno analizo več učnih načrtov za vrtce. Empirični del pa predvideva raziskavo moralnih vrednot med predšolskimi otroci (s pomočjo intervjujev) in raziskavo med učitelji in starši o načinih, na katere poskušajo seznaniti otroke z osnovnimi načeli etike kot so poštenost, odkritost, sočustvovanje, resnicoljubnost, odgovornost, hvaležnost, potrpežljivost itd. Priročnik predšolskih aktivnosti bo pomagal učiteljem in staršem seznanjati otroke z etičnimi vrednotami. Projekt analizira tudi več izobraževalnih programov za vzgojitelje in pripravi učne načrte za predmete, ki bodo seznanili učitelje z novimi znanji o etiki. V okviru projekta bo izdelan on-line tečaj usposabljanja za vzgojitelje in pripravljene kratke delavnice za starše.

Projekt izvajajo tri organizacije, ki uporabljajo različne učne načrte za predšolsko vzgojo, vendar vse pogrešajo etična vprašanja.

Glavne aktivnosti projekta so obsežna raziskava s teoretičnim in empiričnim delom, izdaja e-priročnika z dejavnostmi za izobraževanje na področju etike, izdelava učnih načrtov za nove predmete na temo etike, ki bi jih bilo treba vključiti v izobraževanje predšolskih učiteljev in on-line usposabljanje učiteljev.

V projektu bo uporabljena predvsem raziskovalna metodologija za večje projekte v družboslovju. Projekt bo vplival tako na organizacije, ki delajo na projektu (na otroke, njihove učitelje in starše), na druge vrtce in na izobrazbo vzgojiteljev predšolskih otrok. Najpomembnejši deli projekta bodo prevedeni v angleščino in objavljeni na spletnih straneh ter tako dostopni tudi tujim vrtcem in drugim zainteresiranim. Potencialni dolgoročni vpliv projekta je povečanje zavedanja, da je pomembno učiti o etiki in da je treba s tem začeti že v vrtcu.

 

Raziskava: Etične vrednote v predšolskem obdobju

Priročnik: Etične vrednote za predšolske otroke

 

Sodelujoči vrtci

LEILA, IZOBRAŽEVANJE IN RAZISKOVANJE, D.O.O.

ANGELIN VRTEC

GULTEN VE ÖMER ÜNLÜKAHRAMAN ANAOKULU, Turčija

 

Več na: http://vrtec.leila.si/erasmus/