Naslovna slika

 

 

Pripravili smo:

VISOKOŠOLSKI PREDMETI ETIKE ZA VZGOJITELJE

COURSES OF ETHICS FOR PRESCHOOL TEACHERS

 

Povzetek

Ta kratka raziskava podaja pregled vrste visokošolskih predmetov na temo etika, moralna vzgoja oziroma vrednote in predstavlja podobne predmete v Sloveniji in Turčiji. Raziskava prikazuje, da tudi razvite države kot ZDA ali Velika Britanija ne izvajajo veliko predmetov, ki bi vzgojitelje seznanjali, kako predšolske otroke učiti  etiko ali moralno vzgojo. Kljub temu so avtorji našli in opišejo nekaj zanimivih vsebin ter predlagajo, kako naj bi jih prilagodili za uporabo v slovenskih oziroma turških visokošolskih programih. Predlagajo tudi kratko usposabljanje za vzgojitelje, ki so diplomirali na visokih šolah, katerih programi niso vsebovali takšnih predmetov.