Pripravljeno okolje

Okolje je tisto, iz katerega dobiva otrok potrebno hrano za svoj celovit razvoj. V montessori vrtcu je okolje skrbno pripravljeno za otrokovo aktivnost.

Vse, kar je na razpolago, je skrbno urejeno po področjih, v katerih se otrok z lahkoto orientira in najde, kar mu ustreza. Pomoč odraslega postane z vsakim korakom manj potrebna. Povečajo se sposobnosti izbiranja, ki jo otrok kaže že od prvega leta starosti.

Okolje je tisti element vzgoje, ki otroku omogoča, da postane aktiven, vzgojitelj pa postane dinamičen vezni člen med otrokom in okoljem. Otrokovo okolje postane sredstvo za njegovo samovzgojo in samo-izgradnjo, saj mu pomaga, da osvoji svojo lastno samostojnost in se vključi v svobodno izbrane dejavnosti, ki pospešujejo njegov razvoj.

Osnovne komponente pripravljenega okolja, ki so hkrati nujni pogoji za doseganje polarizacije pozornosti, ki vodi k normalizaciji, so:

Svoboda

Svoboda pomeni, da je otrok svoboden v gibanju, izbiri dejavnosti. Samo v ozračju svobode se otrok lahko odpre. Prava svoboda je posledica razvoja, ki vodi otroka v smeri samostojnosti, volje in discipline. Vzgojitelj mu lahko nudi pomoč na poti k samostojnosti, ko mu pripravi primerno okolje in dejavnosti, da dela sam; pri razvoju volje ga spodbuja tako, da svoja dejanja izpelje do konca; na poti k disciplini mu omogoča konstruktivno delo in ga usmerja k razlikovanju dobrega in slabega.

Struktura in red

Pomembno je urediti okolje, ki ima v sebi strukturo in red. Otroku je potrebno omogočiti nemoteno delo.

Realnost in narava

Okolje mora vsebovati avtentične stvari (pomivalno korito, likalnik …), realen svet (po en material za vsako vajo), kar otroka uči počakati, da drugi konča.

Lepota

Predmeti morajo biti lepo oblikovani, mikavni, preprosti.

Montessori material

Materiali pri montessori metodi morajo biti pripravljeni tako, da jih lahko otrok sam uporablja kadar želi in kolikokrat jih želi. Material vsebuje kontrolo napake, je preprost, realen, lep, natančno izdelan, otroku pomaga razumeti le en vidik realnosti življenja. Ta material je skrbno pripravljen na polici, ki jo lahko otrok sam doseže in je na temelju učnih procesov preizkušen material. Tak material mu omogoča, da sam gradi svoje znanje.

Področja, za katera so pripravljeni montessori materiali:

  • Vaje iz vsakdanjega življenja, ki vključujejo skrb za osebo, skrb za okolje, vaje spoštljivosti in vljudnosti, omogočajo psihomotorični razvoj.
  • Področje zaznavanja omogoča senzomotorični in kognitivni razvoj čutil.
  • Področje jezika razvija govor in pisanje.
  • Področje matematike razvija matematični um in vodi v usvajanje osnovnih matematičnih pojmov.
  • Področje umetniške dejavnosti vsebuje likovno, glasbeno umetnost in ples.
  • Znanost odpira prve poglede v geografijo, zgodovino, biologijo.

Skupno življenje

Bistveni del okolja so drugi otroci. Življenje v vrtcu omogoča mnogo priložnosti za razvoj čuta za druge, za učenje sodelovanja, prijateljstva.

Pomemben vidik montessori vzgoje so heterogene skupine, ki omogočajo naravnejše odnose z vrstniki. Različna starost omogoča, da se mlajši zgledujejo pri starejših, starejši pomagajo mlajšim.

Pripravila: s. Nina Ipavec

Vir: Ipavec, N., (2005). Pedagogika Marie Montessori, v: Glasba v Montessori pedagogiki na predšolski stopnji. Ljubljana: diplomska naloga.