Spoštovani obiskovalci, dobrodošli v našem vrtcu

V primeru, da nas nameravate obiskati, vas prosimo, da nas prej pokličete ali kontaktirate z nami po e-pošti. Na obisk pridete sami, brez otrok, da lahko nemoteno opazujete naše delo. Kadar bi imeli s sabo zelo majhnega otroka, je dobro, da imate spremljevalca ali pa boste opazovali skozi zatemnjeno okno.

Številčnejše skupine strokovnih delavcev, študentov in dijakov razvrstimo v drugih dnevih, po vnaprejšnjem dogovoru.

Nekaj navodil in usmeritev za obiskovalce:

  1. Opazovanje je tudi za vzgojitelja ena od osnovnih nalog. V času opazovanja se osredotočite predvsem na delo otrok, delo vzgojitelja in pripravljeno okolje.
  2. Ko pridete v sobo, ni potrebno glasno pozdraviti, da s tem ne bi zmotili dela otrok.
  3. Ves čas opazovanja sedite na stolu, kamor vas povabi vzgojiteljica, čim bolj neopazno in tiho. Lahko si zapisujete svoja opažanja. Z otroki se ne pogovarjajte in ne posegajte v njihovo delo, saj bo le-tako zagotovljena objektivnost opazovanj.
  4. S sabo prinesite copate.
  5. V primeru velikih skupin obiskovalci opazujejo otroke skozi zatemnjeno okno, da bi tako zagotovili njihovo nemoteno delo.
  6. Glede na dogovor z odgovorno osebo, ki sprejema obiske, je možen po opazovanju krajši pogovor.
  7. Tudi vaši pogledi, stališča in izkušnje, ki jih boste podelili z nami, so za nas bogastvo.
  8. Kadar pri obisku ali po njem ne bo mogoč pogovor z vami, nam svoja vprašanja ali vtise lahko posredujete tudi kasneje.
  9. Vaš denarni prispevek bo namenjen nakupu novih materialov za otroke. Že vnaprej hvala zanj.
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone