Spoštovani obiskovalci, dobrodošli v našem vrtcu

V primeru, da nas nameravate obiskati, vas prosimo, da nas prej pokličete ali kontaktirate z nami po e-pošti. Na obisk pridete sami, brez otrok, da lahko nemoteno opazujete naše delo. Kadar bi imeli s sabo zelo majhnega otroka, je dobro, da imate spremljevalca ali pa boste opazovali skozi zatemnjeno okno.

Številčnejše skupine strokovnih delavcev, študentov in dijakov razvrstimo v drugih dnevih, po vnaprejšnjem dogovoru.

Nekaj navodil in usmeritev za obiskovalce:

  1. Opazovanje je tudi za vzgojitelja ena od osnovnih nalog. V času opazovanja se osredotočite predvsem na delo otrok, delo vzgojitelja in pripravljeno okolje.
  2. Ko pridete v sobo, ni potrebno glasno pozdraviti, da s tem ne bi zmotili dela otrok.
  3. Ves čas opazovanja sedite na stolu, kamor vas povabi vzgojiteljica, čim bolj neopazno in tiho. Lahko si zapisujete svoja opažanja. Z otroki se ne pogovarjajte in ne posegajte v njihovo delo, saj bo le-tako zagotovljena objektivnost opazovanj.
  4. S sabo prinesite copate.
  5. V primeru velikih skupin obiskovalci opazujejo otroke skozi zatemnjeno okno, da bi tako zagotovili njihovo nemoteno delo.
  6. Glede na dogovor z odgovorno osebo, ki sprejema obiske, je možen po opazovanju krajši pogovor.
  7. Tudi vaši pogledi, stališča in izkušnje, ki jih boste podelili z nami, so za nas bogastvo.
  8. Kadar pri obisku ali po njem ne bo mogoč pogovor z vami, nam svoja vprašanja ali vtise lahko posredujete tudi kasneje.
  9. Vaš denarni prispevek bo namenjen nakupu novih materialov za otroke. Že vnaprej hvala zanj.