1. Kaj je pravzaprav metoda montessori?

Vzgojni pristop montessori je sistem vzgoje, ki vključuje pogled na otroka, njegov razvoj in principe za spodbujanje tega razvoja. Osnovano je na osnovnih razvojnih otrokovih potrebah, pripravljenih materialih in izkušnjah, preko katerih je razvoj inteligence odvisen od fizičnih in psihičnih zmožnostih. Otroci potrebujejo odrasle, da bi razkrili njihove življenjske sposobnosti, vendar tudi otroci morajo sami uravnavati svoj odgovor glede na to.

Predpostavke pri vzgoji montessori so:

  • Otroka spoštujemo kot različnega od odraslega in kot posameznika v vsej njegovi enkratnosti.
  • Otrok ima posebno občutljivost in mentalno moč za vsrkavanje in učenje iz okolja, kar se razlikuje od odraslega po kvaliteti in kapaciteti.
  • Najpomembnejša leta rasti so prva leta otrokovega življenja (do šestega leta), ko se nezavedno učenje spremeni v zavedno učenje.
  • Otrok ima globoko ljubezen in potrebo po delu, ki ima določen namen. On ne dela tako kot odrasli, da bi dosegel nek dobiček ali končal neko delo, ampak zaradi dejavnosti same. Aktivnost sama po sebi izpolni osnoven cilj: otrokov razvoj, vključno z mentalno, fizično in psihično močjo.

2. Je ta vzgojni pristop za vse otroke?

Uspešno se uporablja za otroke do starosti 18 let, za vse socialne sloje, za revne in bogate, za otroke s posebnimi potrebami, čustveno zaostale in fizično prizadete. Zaradi svojega individualnega pristopa se uspešno prilagaja vzgoji otrok s posebnimi potrebami, temperamenti in sposobnostmi.

3. Ali lahko otrok v učilnici/igralnici počne kar želi?

Otrok se lahko v sobi svobodno giba, govori z drugimi otroki, dela z različnimi pripomočki ali materiali, katerih osnovni namen že pozna ali vpraša učitelja, da mu predstavi nov material. Učitelj otroka opazuje, si zapisuje njegove potrebe in zanimanja. Učitelju pomagajo ti zapiski, opazovanja pri tem, da bi otroka pomagal usmeriti, voditi proti take vrste dejavnostim, ki bi najbolje služile njegovemu razvoju. Otrok pa ni svoboden v tem, da moti druge pri delu ali uničuje opremo. Njegova svoboda se dotika svobode drugega, torej se giba v nekih mejah.

4. Zakaj je vzgojni pristop montessori primeren za otroke?

Cilji Marie Montessori so večplastni: spodbuja otrokovo samodisciplino, samoučenje in samostojnost; vliva otrokovo veselje do učenja in poskrbi za organiziran pristop do reševanja problemov in akademskih (teoretičnih) veščin.

5. Kakšen je prehod otrok iz vrtca montessori v navadno tradicionalno šolo?

V glavnem se otroci prilagodijo novim situacijam v razredu. Po vsej verjetnosti je to zato, ker so razvili samodisciplino in samostojnost v okolju montessori. Nekateri otroci pri prehod v novo okolje in nov način dela lahko doživijo tudi stres,kar kažejo na različne načine, vendar se kasneje dobro umestijo v novo okolje. Ponavadi so bolj iniciativni, zvedavi, za vse pa nekako velja, da ohranjajo vedoželjnost in se lažje soočajo z različnimi problemi.