Angelin vrtec je zasebni vrtec, ki je s strani občin sofinanciran 85%.

Enako kot v javnih vrtcih starši vložite na Centru za socialno delo vlogo za znižano plačilo vrtca in ste razvrščeni v plačilne razrede glede na vaše osebne dohodke.

 

POMOČ DRUŽINAM PRI PLAČILU VRTCA

  • ZNIŽANO PLAČILO VRTCA

Za pomoč pri rednem plačevanju stroškov vrtca Angelin vrtec lahko omogoči nekaj družinam znižano plačilo vrtca. Pri tem se upošteva:

– osebni dohodek na družinskega člana
– število otrok v družini
– občina, iz katere izhaja otrok
– sodelovanje staršev z vrtcem

 

  • SKLAD IZAK

Angelin vrtec ima tudi dobrodelni sklad Izak. Z denarnimi sredstvi dobrotnikov pomaga družinam pri plačevanju stroškov vrtca, ko se znajdejo v težjih finančnih situacijah prehodne narave.

Svoj dar za sklad lahko nakažete na TRR: SI56 29000 0005 0424 822 (sklic: za sklad Izak)

 

  • REZERVACIJA

Starši lahko uveljavijo rezervacijo do treh mesecev. Višina plačila staršev je določena na ta način, da je pokrito plačilo v višini 70%.

Razlog za odobritev rezervacije je lahko:

– nestabilno zdravstveno stanje otroka

– nepričakovana težja družinska situacija (izguba službe enega od staršev, selitev družine, rizična nosečnost in nepredvidljive logistične težave pri prihodu in odhodu otroka, iskanje zaposlitve, druge obremenilne okoliščine za družino …).

 

Prošnjo za znižano plačilo, za pomoč iz sklada Izak ali za rezervacijo posredujte ravnateljici vrtca.