Vpis otroka

Komisija o sprejemu otrok vas pisno obvesti o sprejemu vašega otroka in vas istočasno seznani s postopkom pred podpisom pogodbe, vam pošlje v izpolnitev še dokumentacijo, ki se nanaša na spoznavanje otroka in razna dovoljenja ter vam sporoči, v katero sobo je otrok razporejen ter kontakt z vzgojiteljico, s katero nadalje kontaktirate.

V tem času smo vam na razpolago za vsakršna vprašanja, ki nam jih lahko postavite preko e-maila ali se z vami osebno srečamo.

1. Podpis pogodbe

Še pred uvajanjem otroka in prvim pogovorom z vzgojiteljico je potrebno, da sklenemo pogodbo.

2. Pogovor z vzgojiteljico

Po sklenitvi pogodbe med nami, se o podrobnejšem postopku uvajanja dogovorite še z vzgojiteljico otroka.
V pogovoru z vzgojiteljico  predstavite svojega otroka in se konkretno dogovorite za korake uvajanja. Vzgojiteljica vas tudi seznani s praktičnimi stvarmi, ki vas gotovo zanimajo (prihod v vrtec, rutina dneva, kaj dati v otrokov nahrbtnik, praznovanja …) in drugim, kar vas še zanima.
Na ta pogovor prinesete sledečo dokumentacijo, ki je v povezavi s spoznavanjem otroka  in drugim (predhodno dobite to po e-pošti):
  • obrazec za spoznavanje otroka,
  • obrazec za dovoljenja,
  • obrazec o prevzemu otrok,
  • vpisnina (20 € za prvega otroka, 18 € za nadaljnje otroke, za 3. otroka v našem vrtcu ni vpisnine),
  • slika otroka (ok. 8×10 cm),
  • zdravniško potrdilo,
 • izjava o seznanjenosti z vsemi postopki in zbiranju osebnih podatkov.

3. Prvi obisk vrtca skupaj s starši 

Ta obisk naj bi bil dan ali nekaj dni pred rednim vstopom otroka v vrtec, ko bo otrok v skupini že sam, brez navzočnosti staršev. Za to je primeren čas, ko v učilnici ni drugih otrok (ponavadi popoldan). Trajal naj bi od 30 do 45 minut.

Pred vstopom v vrtec lahko vzgojiteljica obišče otroka na njegovem domu (traja do 1 ure), kadar se starši v pogovoru z vzgojiteljico za to odločijo.

4. Vstop v vrtec

Otrok naj bi rutino dnevnega reda osvojil v roku enega tedna, postopoma, v dogovoru z vzgojiteljico, kar je po naših izkušnjah normalno za otroke od prvega do šestega leta.
Postopek konkretnega vstopa otroka v skupino:
  • Prvi dan je otrok prvič sam brez prisotnosti staršev v skupini otrok in sicer za čas ok. ene ure. Starši so nekje v bližini, da jih lahko vzgojiteljice pokličejo, če bi bilo to potrebno, vendar niso navzoči v otrokovi skupini.  Svetujemo, da pride ta dan z otrokom v vrtec tisti od staršev, od katerega predvidevate lažjo in pogumnejšo ločitev otroka ali starša.
  • Čas prisotnosti otroka v skupini se v nadaljnjih dnevih podaljšuje (npr. naslednji dan je otrok pri zajtrku in ostane do prehoda otrok na igrišče; potem ostane na kosilu; proti koncu tedna že spi v vrtcu).
 • V primeru večjih težav pri uvajanju, se starši pogovorijo z vzgojiteljico in poskušajo najti najprimernejšo rešitev.
V mnogih primerih uvajanja se je pokazalo, da je dobro vedeti:
  • da se otroci staršev, ki so pri nas že uvajali otroke ali zaupajo načinu našega dela, izkušnjam vzgojiteljev in njihovi strokovnosti, uvedejo zelo hitro in mirno;
  • da se otroci po odhodu staršev ponavadi hitro umirijo ali zaposlijo s kakšno dejavnostjo, morda celo z opazovanjem in imajo v tem času priložnost navezati bolj intenziven stik z vzgojiteljico ali drugimi otroki;
  • da je nekaterim otrokom pred konkretnim uvajanjem v pomoč, če se doma pogovarjate o vrtcu, otrocih in vzgojiteljicah ter otroku tudi realno predstavite rutino dela ter proces jutranjega slovesa;
  • da se otrokom že doma obrazloži, da v vrtec ne prinašajo svojih igrač ali drugih rekvizitov, saj jih ponavadi ovirajo, da bi se z vso pozornostjo posvetili dejavnostim, ki so pripravljene zanje ali pa so morda celo moteče za druge otroke;
 • da otroci hitreje postajajo samostojni pri rutini v garderobi (slačenje in oblačenje), če jim to omogočate tudi doma ter ste pri tem dosledni glede na usmeritev: Kar lahko naredi otrok sam, mu dovolimo ali ga spodbujajmo, da to sam naredi.