90 let s. Magdalene Komar

90 let s. Magdalene Komar

Veselimo se 90 let s. Magdalene Komar. Kot tretja v družini osmih otrok se je rodila v Podjuni, v Mitlovi (Mittlern). Sestre v Celovcu smo se z njo veselile že v petek, 24. avgusta 2018, saj bo rojstni dan praznovala v krogu svojih domačih. V njenih očeh žari hvaležnost in veselje nad življenjem ter darom … Več

Uršulinke na izletu

Uršulinke na izletu

Enkrat na leto se sestre uršulinke zberemo bodisi za izlet bodisi za romanje ali piknik. V soboto, 27. maja 2017 smo počasi polnile avtobus od Ljubljane do Svetega Duha. Smer izleta je bila znana, pričakovanje radostno. Naš prvi cilj je bil Bohinj. Iz bohinjskega konca sta tudi dve naši sestri: s. Jakobina Arh in s. … Več

10 zelenih zapovedi

10 zelenih zapovedi

Papeževa okrožnica Hvaljen moj Gospod ima zelo pomenljiv podnaslov: skrb za naš skupni dom. Okrožnica se ne ukvarja samo z okoljem, ampak predvsem z našim skupnim domom. Uvodno poglavje govori prav o tem – kaj se dogaja našemu skupnemu domu. Seán Mcdonagh je prepričan, da nobena generacija za nami ne bo mogla popraviti škode, ki smo … Več

Ekološka vzgoja in duhovnost

Ekološka vzgoja in duhovnost

Mogoče je imeti malo potreb in živeti bogato, zlasti če zmoremo izbirati drugačno zadovoljstvo in če uživamo v bratskih srečanjih, služenju, uresničevanju lastnih darov, glasbi in umetnosti, v naravi, molitvi. Sreča zahteva, da se znamo odreči omami in ostajamo odprti za številne možnosti, ki jih ponuja življenje.

Nekaj smernic in oblik delovanja

Nekaj smernic in oblik delovanja

Papež Frančišek kliče k dialogu na mednarodni, narodni in lokalni ravni. Dialog naj bi vključeval transparentno sprejemanje odločitev. Politika naj ne bi služila samo ekonomskim interesom. Potreben je tudi dialog med religijami in znanostjo – delo za skupno dobro.

Celostna ekologija

Celostna ekologija

  Hvaljen, moj Gospod:  4. Poglavje   Za razumevanje onesnaženosti je potreben študij kako deluje družba, ekonomija in kako se obnašamo. Ne soočamo se z dvema ločenima krizama, eno ekološko in eno socialno. Soočamo se s kompleksno krizo, ki je tako socialna kot ekološka. Reševanje zahteva celosten pristop k revščini, obnovi dostojanstva in tudi ohranjanja narave.     … Več

Človeške korenine ekološke krize

Človeške korenine ekološke krize

  Hvaljen, moj Gospod:  3. Poglavje   Papež se v tem poglavju osredotoči na prevladujoči tehnokratski vzorec ter kakšno vlogo ima v njem človek. Razloži mnogoterost vplivov tega modela na človeštvo. Delovanje v skladu z napačnim prepričanjem, da je na voljo neomejena količina energije, virov za izkoriščanje ter da je njihovo obnavljanje takojšnje. (Prim. t.106).     … Več

Evangelij stvarstva

Evangelij stvarstva

»Tako je sleherna stvar predmet Očetove nežnosti, ki ji je določil prostor na zemlji. Celo kratkotrajno življenje najbolj nepomembnega bitja je predmet njegove ljubezni. V tistih kratkih trenutkih bivanja ga obdaja s svojo ljubeznijo.«

Kaj se dogaja z našim skupnim domom

Kaj se dogaja z našim skupnim domom

Papež Frančišek trdno verjame, da je treba zbrati dejstva, da bi razumeli problem. V prvem poglavju je predstavljeno znanstveno strinjanje o podnebnih spremembah z opisom ogroženosti okolja, vodnih virov ter biotske raznovrstnosti. Spremembe v okolju vplivajo tudi na družbo. Sklene z globalno neenakostjo v okoljski krizi.

Hvaljen, moj Gospod: Sestra Zemlja

Hvaljen, moj Gospod: Sestra Zemlja

Papež pričenja okrožnico Hvaljen, moj Gospod s povzetkom o prispevku prejšnjih papežev ter drugih verskih voditeljev na področju okolja. Pravi, da se sestra zemlja »pritožuje zaradi zla, ki ji ga povzročamo z neodgovorno rabo in zlorabo dobrin, s katerimi jo je obdaril Bog.«

Dotik zemlje in ljudi

Dotik zemlje in ljudi

Ko v teh dneh slišim ali preberem besedo človeštvo, se spontano pojavijo pred menoj obrazi s poti Ljubljana-Frankfurt-Peking-Sidney, obrazi v Centralni Avstraliji v mestu Alice Springs in okolici in seveda po poti nazaj, saj sem že v Sloveniji! Da, besede Psalmov, ki jih molimo pri hvalnicah in večernicah, imajo nove podobe v ozadju:»človeštvo«, »tujci«, »vsi … Več