10 zelenih zapovedi

10 zelenih zapovedi

Papeževa okrožnica Hvaljen moj Gospod ima zelo pomenljiv podnaslov: skrb za naš skupni dom. Okrožnica se ne ukvarja samo z okoljem, ampak predvsem z našim skupnim domom. Uvodno poglavje govori prav o tem – kaj se dogaja našemu skupnemu domu. Seán Mcdonagh je prepričan, da nobena generacija za nami ne bo mogla popraviti škode, ki smo … Več

Ekološka vzgoja in duhovnost

Ekološka vzgoja in duhovnost

Mogoče je imeti malo potreb in živeti bogato, zlasti če zmoremo izbirati drugačno zadovoljstvo in če uživamo v bratskih srečanjih, služenju, uresničevanju lastnih darov, glasbi in umetnosti, v naravi, molitvi. Sreča zahteva, da se znamo odreči omami in ostajamo odprti za številne možnosti, ki jih ponuja življenje.

Nekaj smernic in oblik delovanja

Nekaj smernic in oblik delovanja

Papež Frančišek kliče k dialogu na mednarodni, narodni in lokalni ravni. Dialog naj bi vključeval transparentno sprejemanje odločitev. Politika naj ne bi služila samo ekonomskim interesom. Potreben je tudi dialog med religijami in znanostjo – delo za skupno dobro.

Celostna ekologija

Celostna ekologija

  Hvaljen, moj Gospod:  4. Poglavje   Za razumevanje onesnaženosti je potreben študij kako deluje družba, ekonomija in kako se obnašamo. Ne soočamo se z dvema ločenima krizama, eno ekološko in eno socialno. Soočamo se s kompleksno krizo, ki je tako socialna kot ekološka. Reševanje zahteva celosten pristop k revščini, obnovi dostojanstva in tudi ohranjanja narave.     … Več

Človeške korenine ekološke krize

Človeške korenine ekološke krize

  Hvaljen, moj Gospod:  3. Poglavje   Papež se v tem poglavju osredotoči na prevladujoči tehnokratski vzorec ter kakšno vlogo ima v njem človek. Razloži mnogoterost vplivov tega modela na človeštvo. Delovanje v skladu z napačnim prepričanjem, da je na voljo neomejena količina energije, virov za izkoriščanje ter da je njihovo obnavljanje takojšnje. (Prim. t.106).     … Več

Evangelij stvarstva

Evangelij stvarstva

»Tako je sleherna stvar predmet Očetove nežnosti, ki ji je določil prostor na zemlji. Celo kratkotrajno življenje najbolj nepomembnega bitja je predmet njegove ljubezni. V tistih kratkih trenutkih bivanja ga obdaja s svojo ljubeznijo.«

Kaj se dogaja z našim skupnim domom

Kaj se dogaja z našim skupnim domom

Papež Frančišek trdno verjame, da je treba zbrati dejstva, da bi razumeli problem. V prvem poglavju je predstavljeno znanstveno strinjanje o podnebnih spremembah z opisom ogroženosti okolja, vodnih virov ter biotske raznovrstnosti. Spremembe v okolju vplivajo tudi na družbo. Sklene z globalno neenakostjo v okoljski krizi.

Hvaljen, moj Gospod: Sestra Zemlja

Hvaljen, moj Gospod: Sestra Zemlja

Papež pričenja okrožnico Hvaljen, moj Gospod s povzetkom o prispevku prejšnjih papežev ter drugih verskih voditeljev na področju okolja. Pravi, da se sestra zemlja »pritožuje zaradi zla, ki ji ga povzročamo z neodgovorno rabo in zlorabo dobrin, s katerimi jo je obdaril Bog.«

Dotik zemlje in ljudi

Dotik zemlje in ljudi

Ko v teh dneh slišim ali preberem besedo človeštvo, se spontano pojavijo pred menoj obrazi s poti Ljubljana-Frankfurt-Peking-Sidney, obrazi v Centralni Avstraliji v mestu Alice Springs in okolici in seveda po poti nazaj, saj sem že v Sloveniji! Da, besede Psalmov, ki jih molimo pri hvalnicah in večernicah, imajo nove podobe v ozadju:»človeštvo«, »tujci«, »vsi … Več