Duhovni vikend s psalmi in meditativnimi plesi

Duhovni vikend s psalmi in meditativnimi plesi

Duhovni vikend s psalmi in duhovnimi pesmimi

Tvoje obličje iščem, Gospod.

Duhovni vikend nam bo omogočal, da se bo naše srce preko svetopisemskih psalmov učilo prisluškovati in prepoznati Božjo govorico ter razbirati znamenja, po katerih se nam Bog razodeva v naših vsakdanjih življenjskih situacijah in odnosih. Pri vstopanju v zaznavanje Gospodove bližine nam bodo lahko v pomoč preprosti, a nagovarjajoči meditativni plesi.

Sprejem je ob 18.30, sklep ob 14.00:

  • 17.–19. april 2020

Vodita br. Miha Sekolovnik in s. Marija Irena Stele.

Svetovani prispevek za bivanje je 54 € + prostovoljni prispevek za program.

Študenti, samohranilci, brezposelni ali drugače finančno preizkušene dajo prispevek, ki ga zmorejo. Označite v prijavnici pod opombami, da bi dali nižji prispevek.

Kdor pa lahko da kakšen evro več, je dobrodošlo za kritje stroškov tistim, ki dajo manj.

Prijavnica 4 – večdnevni programi