Moč Božje besede

Moč Božje besede

2018

Vodita br. Miha Sekolovnik in s. Marija Irena Stele.

Svetovani prispevek je 50 €.

Prijavnica 4 – večdnevni programi