Moč Božje besede

Moč Božje besede

Moč Božje besede je skupna molitev, ki bo potekala ob sredah od 18.00. do 19.45 do sredine junija.

Prvo srečanje bo 4. septembra 2019.

Vodita br. Miha Sekolovnik in s. Marija Irena Stele.

Skupina zbere prostovoljni prispevek.

Prijavnica 4 – večdnevni programi