Iščem zaklad

Iščem zaklad

2015-03-07 Iščem zaklad017

Delavnice osebnostne in duhovne rasti Iščem zaklad so namenjene deklicam 9–12 let starosti. Ključni cilji delavnic so zavedanje ustvarjenosti po Božji podobi, odkrivanje lastnega dostojanstva, okrepitev pozitivne samopodobe, sprejemanje lastnega telesa, razvijanje ročnih spretnosti, učenje kuhanja, zanimanje za pereče probleme okolja ter vstopanje v osebno molitev in odnos z Bogom.

Začetek in sklep je vedno ob 17.00:

  • 25.–28. junij 2019
  • 14.–17. julij 2019

Vodijo s. Diana Novak, s. Meta Potočnik, s. Helena Eržen in s. Metka Špindler.

Svetovani prispevek je 50 €.

Za deklice, ki prihajajo iz družin z več otroki ali kjer so starši brezposelni ali samohranilci, je prispevek nižji – dajo toliko, kolikor lahko. Označite v prijavnici pod opombami, da bi dali nižji prispevek.

Kako je bilo na preteklih Iščem zaklad:

Svojo hišo postavim na skalo, zima 2018.

Ljubezen nikoli ne mine, poletje 2017.

Varuhinje Božjih del, poletje 2016.

Varuhinje Božjih del, zima 2016.

Veseli se in širi veselje v svet, poletje 2015.

Prijavnica 1 – otroški in mladinski programi