Duhovne vaje za matere in žene

Duhovne vaje vodi p. Lojze Markelj, DJ.

Potekajo od 23. do 26. januarja 2020.

Sprejem v četrtek je med 17.30 in 18.30, začetek je z večerjo ob 18.30.

Svetovani prispevek za bivanje je 81 €, za program je prostovoljni prispevek.

Mame samohranilke, brezposelne, vdove ali drugače finančno preizkušene dajo prispevek, ki ga zmorejo. Označite v prijavnici pod opombami, da bi dali nižji prispevek.

Prijavnica 4 – večdnevni programi