KAKO POTEKAJO IZOBRAŽEVANJA?

 

V programu Kateheze Dobrega pastirja se udeleženci usposabljajo za katehetsko delo po načelih Kateheze Dobrega pastirja.

Namenjen je tudi vsem drugim, ki želijo spoznati ta pristop. Program poteka v treh stopnjah.

Program vsake stopnje vsebuje 120 ur predavanj in vaj, izdelavo lastnega priročnika, izdelavo materialov, branje literature, opazovanja v atrijih, kratko prakso in celoletno prakso. Program je zaključen, ko so izpolnjeni vsi pogoji.

  • Program I. stopnje usposablja udeležence za delo z otroki, starimi od 3 do 6 let. 
  • Program II. stopnje usposablja udeležence za delo z otroki, starimi od 6 do 9 let. Pogoj za vpis je zaključen Program I.
  • Program III. stopnje usposablja udeležence za delo z otroki, starimi od 9 do 12 let. Pogoj za vpis sta zaključena Programa I in II

 

Na spodnji povezavi dobite:

Letak KDP I – izobraževanje, prijavnica