Informacije o razpisu (TUKAJ) izobraževanja katehistov KDP II in prijavnica (TUKAJ).

 

Kateheza Dobrega pastirja je program verske vzgoje otrok od treh let dalje. Prizadeva si, da ustvari »svet prostor«, imenovan atrij, v katerem tako otroci kot katehist skupaj poslušajo, premišljujejo in praznujejo najbolj bistvene skrivnosti krščanske vere, kakor jih razodevata Sveto pismo in liturgija.

Izobraževanje na II. stopnji utrjuje udeležence v teoriji in praksi KDP, medtem ko se konkretno pripravljajo na delo v atriju za katehezo v prvi triadi OŠ – za starost 6-9 let.

 

Zakaj je smiselno nadaljevati s programom KDP II?

Razlogov je več. Naj jih nekaj naštejemo:

  1. Program Kateheze Dobrega pastirja obsega versko vzgojo otrok od 3. do 12. leta, se pa nadaljuje tudi v dobo adolescence.
  2. Katehist lahko osvoji način verske vzgoje po načelih KDP le, če se udeleži celotnega programa, ki je zajet v treh stopnjah izobraževanja.
  3. Tudi katehist, ki ne namerava delati v atriju z osnovnošolskimi otroki, bo lažje delal v predšolskem atriju, saj bo imel širši pogled in bo globlje razumel, zakaj so predstavitve take, kot so, in kam otroka vodijo.
  4. Izobraževanje KDP se ne izvaja pogosto. Odkar v Sloveniji poznamo KDP (od leta 2002) bo to šele četrta izvedba programa KDP II.
  5. Za pridobitev diplome in naziva ‘katehist KDP’ je potrebno opraviti celotni program, to je vse tri stopnje usposabljanja.
  6. Usposabljanje pomaga tudi katehistu samemu, da naredi korak bliže k Bogu in lahko bolje sliši glas Dobrega pastirja.