Katera literatura se priporoča za posamezno stopnjo Kateheze dobrega pastirja?

Za I. stopnjo (za delo z otroki starimi od 3 do 6 let):

Otrokove verske zmožnosti: Opis izkušnje s tri- do šestletnimi otroki, Sofia Cavaletti

Skupaj z otroki prisluhnimo Bogu, Gianna Gobbi

M. Montessori, Srkajoči um, Ljubljana 2008.

M. Montessori, Skrivnost otroštva, Ljubljana 2009.

 

Za II. stopnjo (za delo z otroki starimi od 6 do 9 let):

Otrokove verske zmožnosti II, Sofia Cavaletti

Živa Liturgija, Sofia Cavalletti

 

Za III. stopnjo (za delo z otroki starimi od 9 do 12 let):

Zgodovina Božjega kraljestva; Od stvarjenja do paruzije

 

Druge knjige, prispevki in branje bodo ponujeni na samem usposabljanju.