Naslovna slika

Kateheza Dobrega pastirja se odvija v posebnem prostoru, atriju. Otroci so razvrščeni v tri starostno mešane skupine: od 3 od 6 let, od 6 do 9 let in od 9 do 12 let. Vsebina dela je v vseh starostnih skupinah razporejena po področjih, kot so na primer: pripovedi o Jezusovem otroštvu, prilike, svetopisemska geografija, liturgija, prerokbe, molitev.

Velik poudarek je na osebni dejavnosti otrok.

Središčni lik Kateheze Dobrega pastirja je dobri pastir kot ga predstavi Jezusova prilika. Ta močno pritegne otroke v starosti od treh let dalje, ker odgovarja na njihove najgloblje potrebe. Ob njem otroci in odrasli začutijo brezpogojno Božjo ljubezen in zavzetost za posameznega človeka.

V atriju otroci skupaj s katehisti živijo vero in se vključujejo v skupnost verujočih. Katehisti odkrivamo skrivnosti Božjega kraljestva skupaj z otroki. Prizadevamo si za držo preprostosti, ponižnosti in poslušanja.

 

Odrasli se za delo z otroki pripravljamo v posebnem programu.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone