Katehezo dobrega pastirja je leta 1954 v Rimu začela razvijati Sofia Cavalletti s sodelavkami. Ustanovile so Katehetski center Dobrega pastirja, od kjer se je kateheza širila po vsem svetu.

K nam je prišla leta 2002, ko so članice Mednarodnega konzilija Kateheze Dobrega pastirja izvajale izobraževanje v okviru Uršulinskega zavoda v Ljubljani.

Slovenski katehetski urad je aprila 2007 odobril poskusno izvajanje tega programa v Sloveniji. Od septembra 2011 je tudi slovenska Kateheza Dobrega pastirja vključena v Mednarodni konzilij Kateheze Dobrega pastirja.

janez_pavel_II_v_atriju

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone