Kaj je Kateheza dobrega pastirja?

V izhodišču koncepta Kateheze Dobrega Pastirja sta dva cilja: pomoč in podpora pri otrokovem odnosu z Bogom in vključevanje v skupnost verujočih.

Sofia Cavalletti in Gianna Gobbi sta prvi začeli otrokom predstavljati verske vsebine na tak način. Pri svojem delu sta izhajali iz spoznanj, ki sta jih odkrivali pri otrocih. Opazili sta, da je že majhen otrok sposoben za intenziven, skrivnosten odnos z Bogom, še več, da si tega odnosa želi in ga išče. Opazili sta, da otroci iz različnih družin (tako tisti, ki so bili že seznanjeni z obstojem Boga, in tisti, ki niso še nikoli slišali o Bogu) zadovoljujejo svojo temeljno potrebo, kadar pridejo v stik z versko resničnostjo.

Zunanji znaki za to zadovoljstvo in veselje so čudenje, uvidi, ki se kažejo v njihovih risbah, spontanih pogovorih in predvsem v njihovih preprostih molitvah.

Kateheza Dobrega Pastirja izhaja iz osrednjega namena, da v otroku krepi odnos do Boga, ki temelji na veselju. S tem pa omogoča dobre temelje za moralno vzgojo. In to na način, ki je otroku blizu.

Posebej pa Kateheza Dobrega Pastirja prispeva tudi k razvoju zrele osebnosti s tem, da vključuje kontemplativne elemente in vzgojo za skupnost (najsodobnejše raziskave potrjujejo, da je prav sposobnost meditacije ali kontemplacije ena pomembnih načinov, kako lahko ljudje obvladujemo stres. )

 

Kaj je atrij? Kako se atrij razlikuje od običajne veroučne učilnice in zakaj?

Atrij ni le pripravljeno okolje, kjer so otrokovi starosti primerne predstavitve in materiali. Atrij je tudi skupnost, kjer katehistinja skupaj z otroki živi svojo versko izkušnjo.Otroci doživijo v atriju izkušnje, ki jih pripravijo na liturgično praznovanje, ki ga bodo obhajali v Cerkvi skupaj z odraslimi.

Atrij je kraj, v katerem otrok lahko tudi dela, svobodno (v okviru možnosti) izbere svoje delo. Je pripravljeno okolje, ki pomaga pri krščanski vzgoji otrok s pomočjo pripomočkov, slik, predmetov, ki spodbujajo k razmišljanju in pomagajo otroku pri zbranosti. V atriju je vse, kar otrok vidi in doživi v cerkvi (npr. menjava liturgičnih barv, molitve, slovesni liturgični obredi, ki so prilagojeni njegovi starosti, njegovemu ritmu in doživljanju).

 

Kako poteka delo v atriju?

V atriju katehistinja predstavi posamezno vsebino (predstavitev) skupini otrok. Po uvodnem delu predstavitve materiala se skupaj z otroki sprašuje, kaj nam je Bog s to Božjo Besedo želel sporočiti. Ne daje dokončnih odgovorov, ampak pusti, da se otrok sam čudi in odkriva. Nato sledi delo. Vsak otrok (ali skupinica otrok) v atriju izbere svoj material in z njim dela. Pri tem odkriva (njegovim letom primerno), kaj mu je Bog želel sporočiti z določeno božjo besedo.

Katehistinja ne posega v samostojno delo otroka, ampak ga »uvaja« v to delo, mu prisluhne. Ni posrednik odnosa z Bogom, ampak pomaga, da bi otrok sam odkril Boga, vzpostavil stik z Njim. Opazuje otroke pri njihovem delu in tako lahko naslednjič otroku predlaga material, ki bi mu bil v izziv in bi ga lahko nagovoril.

 

Kakšne so prednosti za otroke?

Materiali so bili pripravljeni ob upoštevanju religioznih potreb v posamezni starosti, pozornem spremljanju otrok posamezne starostne skupine in njihovih odzivov na te materiale.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone