Jezus je rekel: »Pustite otroke in ne branite jim priti k meni, kajti takšnih je nebeško kraljestvo.« (Mt 19,14)

 

Kateheza Dobrega pastirja se otrok močno dotakne, zato tudi v vsakdanjem pogovoru slišimo kakšen odmev.

***

Otroci se igrajo v prostoru in se v nekem trenutku sprejo.

Mami: Zakaj se pa spet prepirate?

Žiga (8 let): Mami, a ne veš, da še nismo v paruziji*?

*paruzija= ko bo Bog vse v vsem, ko bo povsod ljubezen

 

 

 

***

Karmen (13 let): Matic, a veš, da učitelj trdi, da smo se ljudje razvili iz opic?

Matic (10 let): Seveda, če pa uči prazgodovino, namesto da bi šel pogledat trak zgodovine in videl, da se zgodovina začne s stvarjenjem in ne s prazgodovino.

 

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone