Izobraževanja

Izobraževanja

KAKO POTEKAJO IZOBRAŽEVANJA?

V programu Kateheze Dobrega pastirja se udeleženci usposabljajo za katehetsko delo po načelih Kateheze Dobrega pastirja.

Namenjen je tudi vsem drugim, ki želijo spoznati ta pristop. Program poteka v treh stopnjah.

Program vsake stopnje vsebuje 120 ur predavanj in vaj, izdelavo lastnega priročnika, izdelavo materialov, branje literature, opazovanja v atrijih, kratko prakso in celoletno prakso. Program je zaključen, ko so izpolnjeni vsi pogoji.

  • Program predstopnje usposablja udeležence za delo z otroki, starimi od 0 do 3 let.

RAZPIS Programa za katehiste KDP 0-3, PRIJAVNICA

  • Program I. stopnje usposablja udeležence za delo z otroki, starimi od 3 do 6 let. Vpis za izobraževanje 2019/21 je zaključen.
  • Program II. stopnje usposablja udeležence za delo z otroki, starimi od 6 do 9 let. Pogoj za vpis je zaključen Program I. stopnje. V letu 2019/20 se program ne izvaja.
  • Program III. stopnje usposablja udeležence za delo z otroki, starimi od 9 do 12 let. Pogoj za vpis sta zaključena Programa I. in II. stopnje. V letu 2019/20 se program ne izvaja.
  • Program IV. stopnje usposablja udeležence za delo z otroki, starimi od 12 do 15 let. Pogoj za vpis so zaključeni Programi I., II., III. stopnje. V letu 2019/20 se program ne izvaja.

Katehiste vodi otrokova neizgovorjena prošnja: »Pomagaj mi, da pridem sam bliže k Bogu.« 

TIM USPOSABLJANJA KATEHEZE DOBREGA PASTIRJA 

Sodelavke v timu zaznavamo, da nas je Dobri pastir poklical k delu za otroke. Skupaj želimo prispevati k pogojem za temeljno versko vzgojo otrok in s tem prenovo družbe. Zavedamo se, kako pomembno je, da pri vsem, kar delamo, upoštevamo otrokovo dostojanstvo in njegovo sposobnost, da sprejme največje skrivnosti naše vere.

Bogastvo sedanjega tima je v starostnem razponu treh desetletij, različnosti izobrazbe, osebnem statusu in izkušnji dela v atriju. Tim deluje pod supervizijo Deborah Presser-Velder in je preko nje vključen v Mednarodni konzilij Kateheze Dobrega pastirja v Rimu.

KATERA LITERATURA SE PRIPOROČA ZA POSAMEZNO STOPNJO KDP?

Za I. stopnjo (za delo z otroki starimi od 3 do 6 let):

Za II. stopnjo (za delo z otroki starimi od 6 do 9 let):

 Za III. stopnjo (za delo z otroki starimi od 9 do 12 let):

Druge knjige, prispevki in branje bodo ponujeni na samem usposabljanju.