Kateheza Dobrega pastirja

Kateheza Dobrega pastirja

KAJ JE KATEHEZA DOBREGA PASTIRJA (KDP)?

Kateheza Dobrega pastirja je kerigmatični (oznanjevalni) pristop k verski vzgoji otroka, ki spoštuje otrokove verske zmožnosti.

Ob oznanjevanju Božje ljubezni otrok s čudenjem in veseljem vstopa v odnos z Bogom. S tem osvaja religiozni ključ, ki mu bo omogočal razvoj celovitega pogleda v globino daru življenja.

Glavna stebra Kateheze Dobrega pastirja sta:

  • močan teološki temelj: Sveto pismo in liturgija kot neposredni izvir Božjega razodetja,
  • trden pedagoški temelj: pedagogika montessori, s spoštovanjem osebe in zmožnosti otroka.

Prvi steber stoji na veri, da Bog išče človeka, ker ga ljubi, in da človek hrepeni po tej ljubezni in nanjo odgovarja. Drugi steber pa stoji na veri, da Božja ljubezen vključuje okoliščine vsake kronološke starosti, zato so celo zelo majhni otroci povabljeni v odnos zaveze z Bogom. Značilnosti Kateheze Dobrega pastirja so povzete v 32 točkah. Katehiste pri Katehezi Dobrega pastirja vodi otrokova neizgovorjena prošnja: »Pomagaj mi, da naredim sam. Pomagaj mi, da pridem bližje k Bogu.« 
K temu pripomore tudi pripravljeno okolje, atrij, ki omogoča otrokovo samostojno delo.

kdp_dobri_pastir

 

KAKO POTEKA?

Kateheza Dobrega pastirja se odvija v posebnem prostoru, atriju. Otroci so razvrščeni v tri starostno mešane skupine: od 3 od 6 let, od 6 do 9 let in od 9 do 12 let. Vsebina dela je v vseh starostnih skupinah razporejena po področjih, kot so na primer: pripovedi o Jezusovem otroštvu, prilike, svetopisemska geografija, liturgija, prerokbe, molitev.

Velik poudarek je na osebni dejavnosti otrok.

Središčni lik Kateheze Dobrega pastirja je dobri pastir kot ga predstavi Jezusova prilika. Ta močno pritegne otroke v starosti od treh let dalje, ker odgovarja na njihove najgloblje potrebe. Ob njem otroci in odrasli začutijo brezpogojno Božjo ljubezen in zavzetost za posameznega človeka.

V atriju otroci skupaj s katehisti živijo vero in se vključujejo v skupnost verujočih. Katehisti odkrivamo skrivnosti Božjega kraljestva skupaj z otroki. Prizadevamo si za držo preprostosti, ponižnosti in poslušanja.

Odrasli se za delo z otroki pripravljamo v posebnem programu.

 

OD KJE IZVIRA?

Katehezo dobrega pastirja je leta 1954 v Rimu začela razvijati Sofia Cavalletti s sodelavkami. Ustanovile so Katehetski center Dobrega pastirja, od kjer se je kateheza širila po vsem svetu.

K nam je prišla leta 2002, ko so članice Mednarodnega konzilija Kateheze Dobrega pastirja izvajale izobraževanje v okviru Uršulinskega zavoda v Ljubljani.

Slovenski katehetski urad je aprila 2007 odobril poskusno izvajanje tega programa v Sloveniji. Od septembra 2011 je tudi slovenska Kateheza Dobrega pastirja vključena v Mednarodni konzilij Kateheze Dobrega pastirja.

 

GLAVNE ZNAČILNOSTI KDP

klikni

 

ČEMU PRIPRAVLJENO OKOLJE?

Naš odnos z Bogom se v veliki meri gradi s pomočjo naših konkretnih, senzoričnih (čutnih) izkušenj. Konkretno, čutno zaznavanje je človekova globoka življenjska potreba. Bog to potrebo spoštuje tako, da komunicira z nami po vsem, kar lahko zaznamo: po stvarstvu, po dogodkih v zgodovini odrešenja, po Osebi Sina, po Božji besedi in po nenehni Božji prisotnosti v zakramentih. In zato je vedno, kadar želi Bog z nami komunicirati, v to komunikacijo vključen konkreten, zaznaven ‘material’.

Gianna Gobbi, The Meaning, Importance and Limitations of our Catechetical Materials. Journal of the Catechesis of the Good Shepherd 16, 2001, 10