unipas  

UNIPAS, študentsko središče ljubljanske nadškofije
… je kot posoda življenja, kjer se vedno nekaj najde za vsakogar.

 

skam SKAM, Skupnost katoliške mladine
Z duhovnimi, izobraževalnimi in kulturnimi programi razvijamo mednarodno sodelovanje, mobilnost, diakonijo (služenje) in družabno življenje.
mic  

MIC, Mladinsko informacijski center
Informacija je moč, vendar ni vse. Skoči kdaj v MIC, v hišo mladih, znanja in novic.

 

mladinski_ceh MLADINSKI CEH
Organizacija, v katero mladi pridejo, v njej rastejo, gredo naprej in ostanejo povezani.
 

sdlj

ŠTUDENTSKI DOMOVI V LJUBLJANI
Možnosti bivanja in informacije: prijave, datumi, subvencije, prednostni seznami.
mizks  

MIZKŠ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Sektor za visoko šolstvo

 

ki KATOLIŠKI INŠTITUT
Fakulteta za poslovne vede