unipas  

UNIPAS, študentsko središče ljubljanske nadškofije
… je kot posoda življenja, kjer se vedno nekaj najde za vsakogar.

 

skam SKAM, Skupnost katoliške mladine
Z duhovnimi, izobraževalnimi in kulturnimi programi razvijamo mednarodno sodelovanje, mobilnost, diakonijo (služenje) in družabno življenje.
mic  

MIC, Mladinsko informacijski center
Informacija je moč, vendar ni vse. Skoči kdaj v MIC, v hišo mladih, znanja in novic.

 

mladinski_ceh MLADINSKI CEH
Organizacija, v katero mladi pridejo, v njej rastejo, gredo naprej in ostanejo povezani.
 

sdlj

ŠTUDENTSKI DOMOVI V LJUBLJANI
Možnosti bivanja in informacije: prijave, datumi, subvencije, prednostni seznami.
mizks  

MIZKŠ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Sektor za visoko šolstvo

 

ki KATOLIŠKI INŠTITUT
Fakulteta za poslovne vede
Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedIn