Na podlagi 15. in 24. člena Statuta Uršulinskega zavoda za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo, z dne 12. 5. 2011, je svet zavoda Identiteto Študentskega doma Uršula sprejel dne 22. 6. 2017.

VREDNOTE ŠDU

Temeljne vrednote v ŠDU:

 • skupnost
 • aktivna navzočnost
 • osebna vera v Jezusa Kristusa
 • duh služenja
 • edinstvenost osebe
 • osebna poklicanost
 • odprtost

 PEDAGOŠKI PRISTOP

V Študentskem domu Uršula želimo razvijati edinstven pedagoški pristop, ki odgovarja na specifično situacijo med mladimi v Sloveniji in v slovenski družbi. Pri tem se opiramo na uršulinsko tradicijo in literaturo. Pedagoški pristop temelji na naslednjih elementih:

 • osebni pristop do posameznice
 • skupnost
 • ženska identiteta
 • osebni odnos z Jezusom Kristusom
 • serviam
 • domačnost
 • mednarodnost

 OSEBNI PRISTOP DO POSAMEZNICE

Osnovno vodilo v komunikaciji s stanovalkami je osebni pristop, ki temelji na iskrenem in odprtem dialogu. Neposredni pogovor ima prednost pred uporabo sodobnih komunikacijskih sredstev. S tem damo vsaki stanovalki vedeti, da je edinstvena, spoštovana in dragocena.

SKUPNOST

a) ŠTUDENTSKA SKUPNOST

Vsaka stanovalka je individuum, ki oblikuje svojo identiteto znotraj posameznih odnosov in skupaj z drugimi gradi skupnost. Skupnost se oblikuje na različne načine: s sobivanjem, sodelovanjem in ustvarjanjem. Primarna skupnost v Študentskem domu Uršula je sobna skupnost, sledijo apartmajska skupnost, posamezen del doma, projektne skupine in cel študentski dom. V vseh teh različnih skupnostih/timih posameznica aktivno sodeluje. S tem svoje darove daje na skupno in jih množi, ter dviga svojo raven veščin in kompetenc, ki si jih v času bivanja pridobi znotraj ali zunaj doma. Skupnost pomeni varen prostor za rast, ustvarja priložnosti za izstop iz cone udobja in s tem omogoča učenje za vsakdanje življenje v odraslosti.

 b) URŠULINSKA SKUPNOST

Eno izmed apostolskih poslanstev uršulinske skupnosti v Ljubljani je tudi Študentski dom Uršula. V samo delo v študentskem domu  sta vključeni dve sestri: ravnateljica in pomočnica ravnateljice. Bistvena naloga odgovornih sester za dom je navzočnost med študentkami ter njuno medsebojno sodelovanje. S tem pomagata pri grajenju domačnosti, spontanih pogovorih, spremljanju ter vodenju študentk k odkrivanju lastne identitete in poklicanosti. Sestre v skupnosti Ljubljana, ki niso aktivno navzoče v študentskem domu, so povabljene, da molijo za študentke, se zanje zanimajo ter jim pomagajo pri vstopanju v duhovni svet.

OSEBNI ODNOS Z JEZUSOM KRISTUSOM

Sv. Angela Merici, ustanoviteljica uršulink, je zgled osebe, ki ji je bil odnos z Jezusom Kristusom temeljnega pomena za življenje. Zanjo je bil zaklad, edino življenje in upanje. Uršulinska duhovnost ima izvir in korenine v evangeliju, v hoji za Jezusom Kristusom. Eden od temeljev življenja uršulink je dvojna in edina ljubezen do Boga in ljudi. Oseben odnos z Jezusom Kristusom se s pomočjo molitve, prejemanja zakramentov in vsakodnevnega služenja drugim krepi in neguje. To temeljno izkustvo predajamo študentkam. Za študentke so organizirani dogodki, ki omogočajo pristno izkušnjo krščanske vere in spodbujajo rast v osebni veri. Vsaka ima možnost srečanja z Jezusom v kapeli, ki jo sestre uršulinke delijo s Študentskim domom Uršula. Študentke imajo možnost sodelovanja tudi pri zunanjih programih, pripravljenih v okviru univerzitetne pastorale.

 SERVIAM

Serviam je prostor, kjer se uresničuje služenje bližnjim po Jezusovem zgledu (prim. Mr 10,45). Formalno je Serviam uršulinsko združenje, ki spodbuja in povezuje prostovoljstvo vseh, ki so vključeni v uršulinske vzgojno-izobraževalne inštitucije. Študentka v študentskem domu in povsod, kjer je, prepoznava potrebe posameznikov in družbenih skupin ter aktivno odgovarja nanje. Pri tem ji je na razpolago mentorska in tutorska podpora. Študentka se lahko vključi v Serviam, uršulinsko združenje, ki spodbuja in povezuje prostovoljstvo vseh, ki so vključeni v uršulinske vzgojno-izobraževalne ustanove.

ŽENSKA IDENTITETA

Na ravni uršulink Rimske unije se, že skoraj od samih začetkov ustanovitve Družbe sv. Uršule (1535), posvečamo vzgoji deklet ter spremljanju žensk. V Slovenski provinci smo se še posebej opredelile za procesni pristop pri vzgoji ženske identitete, od otrok pa do odraslih žena. Tako je naravno, da je Študentski dom Uršula namenjen študentkam. S tem imajo priložnost oblikovanja ženske identitete. V vsako žensko je položen Božji načrt, ki ga odkriva in razvija. V obdobju prestopanja v odraslo dobo ženska svojo identiteto gradi še intenzivneje. Vsaka študentka je kot ženska povabljena k odkrivanju te Božje podobe v sebi; k zaznavanju, da je ljubljena in da je ustvarjena, da ljubi. Zato je vsaka študentka kot ženska povabljena, da odkriva svojo vrednost, lepoto in kvalitete, ter z njihovo pomočjo postaja dar za druge. Kot model pri vzgoji so nam sv. Angela Merici, sv. Uršula in ženski svetopisemski liki.

DOMAČNOST

Okolje je za razvoj zelo pomemben dejavnik, zato v študentskem domu nudimo prostor domačnosti, kjer se vsaka čuti sprejeto, varno, zaželeno. Vsi, ki so vključeni v življenje študentskega doma, gojijo gostoljubje do obiskovalcev, ki preko dneva stopijo v samostan, še posebej v prostore študentskega doma. Prostori so urejeni tako, da k temu pripomorejo.

Študentski dom ni zgolj hostel, ki zagotavlja primerne bivalne pogoje, ampak je tudi prostor medosebnega brušenja, pridobivanja vsakdanjih delovnih in življenjskih navad ter izkušenj skupnosti. Vsaka stanovalka na poti osamosvajanja postopoma privzema identiteto mame, ki poskrbi tudi za druge. Drugi ji je dar, zanj se zanima in izkoristi priložnost za srečanja. Vsaka na ustvarjalne načine prispeva k prijetnemu vzdušju. Pozorna je na urejenost okolja in prostorov. Vsaka študentka sodeluje pri vsakdanjih opravilih. Dom je zato prostor prejemanja in dajanja.

Vse sestre nudijo prostor topline, zaupnosti, pozornosti in ljubezni, ki ne prisvaja, ampak spodbuja osamosvojitev in odhod iz študentskega doma, ko je čas za to in le-ta postane pretesen.

MEDNARODNOST

Uršulinke smo mednarodna ustanova in ta privilegij delimo s študentkami. Študentski dom ima odprta vrata za študentke iz tujine. Tako imajo vse stanovalke priložnost za povezovanje, izkušnjo multikulturnosti in multireligioznosti. V teh okoliščinah študentke utrjujejo svojo kulturno in versko identiteto ter svoje poslanstvo. Različnost se uveljavlja na različnih nivojih, kar dogajanje v študentskem domu širi in bogati. Študentke imajo možnost za izmenjavo z drugimi uršulinskimi študentskimi domovi v Evropi. Sodelujejo lahko na mednarodnih srečanjih ali pa se vključijo v mednarodne prostovoljske projekte.

PO ČIM SMO PREPOZNAVNI KOT KAKOVOSTNI

Študentski dom Uršula je prepoznan po svoji legi, saj se nahaja v središču mesta in tako omogoča hiter dostop do različnih fakultet. Obenem lokacija nudi dostop do mnogih knjižnic ter priložnosti za neformalno izobraževanje ter celostno rast tako znotraj kot zunaj študentskega doma.

Prostori so urejeni, redno vzdrževani in študentkam zagotavljajo varnost. Pomemben je tudi mir, ki nudi odlične pogoje za študij.

V Študentskem domu Uršula je na razpolago veliko priložnosti za celostno osebnostno rast, kjer lahko vsaka najde nekaj primernega zase (kulturno, športno, duhovno, socialno, psihološko, družbeno … področje).

V sklopu Študentskega doma Uršula je ena soba prirejena za invalidko in njeno spremljevalko.

Študentski dom je deloma subvencioniran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, a lahko v njem živijo tudi stanovalke, ki imajo dodatek za bivanje, tiste, ki nimajo nobenih ugodnosti ter študentke iz tujine. Za slednje smo odprti že mnogo let, prav tako za študentke na izmenjavah Erasmus+. Povezovanje med evropskimi uršulinskimi študentskimi domovi odpira možnost krajših izmenjav, mednarodnih srečanj, razvijanje projekta Evropske prostovoljske službe, ki pomeni neformalno izobraževanje v mednarodnem prostovoljnem projektu uršulinskih študentskih domov oz. študentov, ki so povezani z uršulinkami znotraj ali zunaj Evrope.

Študentkam nudimo možnost zaslužka z delom v Angelinem vrtcu, na porti, s tedenskim čiščenjem skupnih prostorov ali s poletnim generalnim čiščenjem ŠDU. Nudimo tudi možnost prostovoljne dejavnosti. V vse te dejavnosti je vključena približno polovica študentk. Preko Sarinega sklada pomagamo ekonomsko šibkejšim študentkam.

Študentski dom Uršula je vpet v uršulinsko samostansko okolje, kjer že sam ambient, pa tudi sestrska podpora in sodelovanje nudijo možnost duhovne rasti in duhovne podpore. Stoletna kulturna in duhovna dediščina omogoča mladim razvoj primernega odnosa do slovenske kulture in tradicije.

POVEZAVA Z URŠULINSKO KARIZMO

Temeljni poudarki uršulinskega izobraževanja in vzgoje v duhu sv. Angele:

 • občutek za skupnost – duh služenja (serviam) – Jezus Kristus kot zaklad
 • uršulinski učenci dejavni v svetu
 • ljubeznivost – sočutje – nežnost
 • novost – preroštvo– prilagajanje
 • pogum – vztrajnost
 • veselje – upanje
 • celostnost – spoštovanje – svoboda
 • edinost – skladnost – mir

Iz knjižice: Ursuline education in the Spirit of St. Angela Merici, junij 2016,

vir: https://www.ursulines-ur.org/index.php/brochure[i]

POSLANSTVO

Študentski dom Uršula stanovalke spodbuja, da postajajo zrele krščanske osebnosti, krepijo žensko identiteto, odkrivajo svojo poklicanost ter dejavno služijo v svojem okolju in Cerkvi.

[i] Osnovna uršulinska literatura: Spisi sv. Angele Merici