Poslanstvo in vizija Študentskega doma Uršula

Poslanstvo in vizija Študentskega doma Uršula

POSLANSTVO IN VIZIJA  ŠDU (Vizija ŠDU velja za leto 2020, torej jo bomo uresničevale skozi tri akademska leta (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020).

Želimo, da bi Študentski dom Uršula do leta 2020 postal dom malih občestev, ki bo vsaki študentki na temelju osebnega pristopa in njihovega sobivanja v skupnosti omogočal celostno osebnostno rast. Pri tem bodo še posebej poudarjeni Serviam, duhovnost in ženska identiteta. Dom bo odprt v mednarodni prostor.

V Študentskem domu Uršula bodo bivala dekleta, ki si bodo želela osebnostne rasti, duhovnega poglabljanja in življenja v skupnosti. Najpomembnejši razlogi za izbiro doma tako ne bodo več mir, varnost, lokacija (center) in bližina fakultete.

SKUPNOST – Bolj kot gradnjo skupnosti kot celote, bo življenje v domu spodbujalo gradnjo več manjših občestev. Študentke bodo dejavno soustvarjale življenje v manjših občestvih z uresničevanjem svojih talentov in z razvijanjem novih, ter bodo cenile, da se lahko v občestvu oblikujejo za življenje z drugimi. Obenem pa bodo razvijale tudi občutek za celoto.

DUHOVNOST – Duhovnost v domu bo izhajala iz Sv. Trojice in se bo uresničevala ter razodevala v skupnem vsakdanjem življenju, delu in odnosih. Študentkam bodo omogočene priložnosti za duhovno formacijo, kjer bodo lahko poglobile svojo vero in prišle do osebne vere v Jezusa Kristusa. Le-to bodo z veseljem živele in pričevale v svoji okolici. Obenem pa bodo ob tem pridobivale občutek lastne vrednosti, enkratnosti in edinstvenosti ter odkrile svoj resnični jaz. Duhovna formacija jim bo pomagala živeti v ravnotežju med aktivnostjo in kontemplacijo.

SERVIAM – Kot odgovor na družbo, usmerjeno v samo vase, bomo več časa namenili tudi vzgoji za občutek za drugega. V ta namen se bo vsaka študentka vključila v prostovoljno dejavnost. Občutljiva bo za potrebe okolice, nanje konkretno odgovorila ter se naučila reflektirati svojo pomoč drugemu. Program študentskega doma bo zato v okviru doma ali pa v sodelovanju z drugimi organizacijami ponujal različne priložnosti in hkrati pomagal študentkam pri vrednotenju izkušnje.

ŽENSKA IDENTITETA – Študentke bodo imele priložnost srečanja s svojo ženskostjo, v izgrajevanju in zavedanju, kdo so in kam gredo. K temu bo največ prispevala skrbnost pri opravilih vsakdanjega življenja, pogovori, srečanja, osebna spremljanja in pričevanja.

MEDNARODNOST – Življenje v domu bo še naprej imelo mednarodni pridih. Mednarodnost se bo v domu izražala na naslednje tri načine:

  • Dom bo ostal odprt do tujih študentk, bodisi do tistih, ki redno študirajo na Univerzi v Ljubljani ali pa tistih, ki pridejo v Slovenijo za krajši čas preko študijske mednarodne izmenjave.
  • Mednaroden vodstveni tim.
  • Priložnosti mednarodnega sodelovanja za študentke: omogočimo možnosti izmenjave med uršulinskimi študentskimi domovi v Evropi ali drugod ter se z njimi povezujemo preko različnih projektov.

CELOSTNA OSEBNOSTNA RAST – Osebni pristop do posameznice bo temeljna drža, ki bo pomagal študentkam ustvariti prostor za celostno osebnostno rast. V malih občestvih, ki pomenijo varno in odprto okolje, si bodo lahko študentke postavile, uresničevale in vrednotile svoje osebne cilje. Tako bodo lahko napredovale, tudi z učenjem vrednotenja svojega lastnega procesa rasti.

PREDNOSTNE NALOGE

Temeljno izhodišče bo oblikovanje malih občestev znotraj ŠDU-ja. Vodilna misel leta: SAMOINICIATIVNOST (ODKRIVAJ, RAZVIJAJ IN URESNIČUJ SVOJE TALENTE ZA RAST SKUPNOSTI)

  • Vsaka študentka (ali več skupaj) bo predlagala, pripravila in skupaj z drugimi uresničila eno od svojih pobud na katerem koli področju, omenjenem v viziji.
  • Mednarodni vodstveni tim bo posebno pozornost namenil navzočnosti, osebnim srečanjem in podpori pri uresničevanju dobrih pobud študentk in povezovanju malih skupin – občestev znotraj ŠDU-ja, v odprtosti do drugih skupin in v mednarodno povezovanje.
  • Adventna in postna vaja bo namenjena povezovanju, ustvarjalnosti, učenju novih ustvarjalnih veščin (peka peciva, izdelovanje vizitk, pripravi prazničnega prostora) s posebno pozornostjo za uboge.