POSLANSTVO IN VIZIJA  ŠDU (Vizija ŠDU velja za leto 2020, torej jo bomo uresničevale skozi tri akademska leta (2017-2018, 2018-2019, 2019-2020).

Želimo, da bi Študentski dom Uršula do leta 2020 postal dom malih občestev, ki bo vsaki študentki na temelju osebnega pristopa in njihovega sobivanja v skupnosti omogočal celostno osebnostno rast. Pri tem bodo še posebej poudarjeni Serviam, duhovnost in ženska identiteta. Dom bo odprt v mednarodni prostor.

V Študentskem domu Uršula bodo bivala dekleta, ki si bodo želela osebnostne rasti, duhovnega poglabljanja in življenja v skupnosti. Najpomembnejši razlogi za izbiro doma tako ne bodo več mir, varnost, lokacija (center) in bližina fakultete.

SKUPNOST – Bolj kot gradnjo skupnosti kot celote, bo življenje v domu spodbujalo gradnjo več manjših občestev. Študentke bodo dejavno soustvarjale življenje v manjših občestvih z uresničevanjem svojih talentov in z razvijanjem novih, ter bodo cenile, da se lahko v občestvu oblikujejo za življenje z drugimi. Obenem pa bodo razvijale tudi občutek za celoto.

DUHOVNOST – Duhovnost v domu bo izhajala iz Sv. Trojice in se bo uresničevala ter razodevala v skupnem vsakdanjem življenju, delu in odnosih. Študentkam bodo omogočene priložnosti za duhovno formacijo, kjer bodo lahko poglobile svojo vero in prišle do osebne vere v Jezusa Kristusa. Le-to bodo z veseljem živele in pričevale v svoji okolici. Obenem pa bodo ob tem pridobivale občutek lastne vrednosti, enkratnosti in edinstvenosti ter odkrile svoj resnični jaz. Duhovna formacija jim bo pomagala živeti v ravnotežju med aktivnostjo in kontemplacijo.

SERVIAM – Kot odgovor na družbo, usmerjeno v samo vase, bomo več časa namenili tudi vzgoji za občutek za drugega. V ta namen se bo vsaka študentka vključila v prostovoljno dejavnost. Občutljiva bo za potrebe okolice, nanje konkretno odgovorila ter se naučila reflektirati svojo pomoč drugemu. Program študentskega doma bo zato v okviru doma ali pa v sodelovanju z drugimi organizacijami ponujal različne priložnosti in hkrati pomagal študentkam pri vrednotenju izkušnje.

ŽENSKA IDENTITETA – Študentke bodo imele priložnost srečanja s svojo ženskostjo, v izgrajevanju in zavedanju, kdo so in kam gredo. K temu bo največ prispevala skrbnost pri opravilih vsakdanjega življenja, pogovori, srečanja, osebna spremljanja in pričevanja.

MEDNARODNOST – Življenje v domu bo še naprej imelo mednarodni pridih. Mednarodnost se bo v domu izražala na naslednje tri načine:

  • Dom bo ostal odprt do tujih študentk, bodisi do tistih, ki redno študirajo na Univerzi v Ljubljani ali pa tistih, ki pridejo v Slovenijo za krajši čas preko študijske mednarodne izmenjave.
  • Mednaroden vodstveni tim.
  • Priložnosti mednarodnega sodelovanja za študentke: omogočimo možnosti izmenjave med uršulinskimi študentskimi domovi v Evropi ali drugod ter se z njimi povezujemo preko različnih projektov.

CELOSTNA OSEBNOSTNA RAST – Osebni pristop do posameznice bo temeljna drža, ki bo pomagal študentkam ustvariti prostor za celostno osebnostno rast. V malih občestvih, ki pomenijo varno in odprto okolje, si bodo lahko študentke postavile, uresničevale in vrednotile svoje osebne cilje. Tako bodo lahko napredovale, tudi z učenjem vrednotenja svojega lastnega procesa rasti.

PREDNOSTNE NALOGE

Temeljno izhodišče bo oblikovanje malih občestev znotraj ŠDU-ja. Vodilna misel leta: SAMOINICIATIVNOST (ODKRIVAJ, RAZVIJAJ IN URESNIČUJ SVOJE TALENTE ZA RAST SKUPNOSTI)

  • Vsaka študentka (ali več skupaj) bo predlagala, pripravila in skupaj z drugimi uresničila eno od svojih pobud na katerem koli področju, omenjenem v viziji.
  • Mednarodni vodstveni tim bo posebno pozornost namenil navzočnosti, osebnim srečanjem in podpori pri uresničevanju dobrih pobud študentk in povezovanju malih skupin – občestev znotraj ŠDU-ja, v odprtosti do drugih skupin in v mednarodno povezovanje.
  • Adventna in postna vaja bo namenjena povezovanju, ustvarjalnosti, učenju novih ustvarjalnih veščin (peka peciva, izdelovanje vizitk, pripravi prazničnega prostora) s posebno pozornostjo za uboge.