Naslovna slika

Papež Frančišek je leta 2015 napisal odmevno okrožnico o skrbi za skupni dom: Hvaljen, moj Gospod Laudato si’.

 

brez-naslova

 

Okrožnica je na voljo na povezavah:

Hvaljen, moj Gospod (Laudato si’) besedilo

Hvaljen, moj Gospod (Laudato si’) besedilo in avdio

 

Vabljeni, da se pridružite branju okrožnice na spletni strani in ob posameznih poglavjih razmišljate, molite, se pogovarjate in odločate s pomočjo vprašanj.

 

Lahko se odločimo, da bomo danes živeli samo kanček preprosteje kot včeraj. Ko bomo delali drobne korake in poenostavljali življenje, bomo Bogu dali priložnost, da nam bo dokazal, da je vreden zaupanja in da bo poskrbel za nas.

 

brez-naslova

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedIn
Ekološka vzgoja in duhovnost

Ekološka vzgoja in duhovnost

Mogoče je imeti malo potreb in živeti bogato, zlasti če zmoremo izbirati drugačno zadovoljstvo in če uživamo v bratskih srečanjih, služenju, uresničevanju lastnih darov, glasbi in umetnosti, v naravi, molitvi. Sreča zahteva, da se znamo odreči omami in ostajamo odprti za številne možnosti, ki jih ponuja življenje.

Nekaj smernic in oblik delovanja

Nekaj smernic in oblik delovanja

Papež Frančišek kliče k dialogu na mednarodni, narodni in lokalni ravni. Dialog naj bi vključeval transparentno sprejemanje odločitev. Politika naj ne bi služila samo ekonomskim interesom. Potreben je tudi dialog med religijami in znanostjo – delo za skupno dobro.

Celostna ekologija

Celostna ekologija

  Hvaljen, moj Gospod:  4. Poglavje   Za razumevanje onesnaženosti je potreben študij kako deluje družba, ekonomija in kako se obnašamo. Ne soočamo se z dvema ločenima krizama, eno ekološko in eno socialno. Soočamo se s kompleksno krizo, ki je tako socialna kot ekološka. Reševanje zahteva celosten pristop k revščini, obnovi dostojanstva in tudi ohranjanja narave.     … Več

Človeške korenine ekološke krize

Človeške korenine ekološke krize

  Hvaljen, moj Gospod:  3. Poglavje   Papež se v tem poglavju osredotoči na prevladujoči tehnokratski vzorec ter kakšno vlogo ima v njem človek. Razloži mnogoterost vplivov tega modela na človeštvo. Delovanje v skladu z napačnim prepričanjem, da je na voljo neomejena količina energije, virov za izkoriščanje ter da je njihovo obnavljanje takojšnje. (Prim. t.106).     … Več

Evangelij stvarstva

Evangelij stvarstva

»Tako je sleherna stvar predmet Očetove nežnosti, ki ji je določil prostor na zemlji. Celo kratkotrajno življenje najbolj nepomembnega bitja je predmet njegove ljubezni. V tistih kratkih trenutkih bivanja ga obdaja s svojo ljubeznijo.«

Kaj se dogaja z našim skupnim domom

Kaj se dogaja z našim skupnim domom

Papež Frančišek trdno verjame, da je treba zbrati dejstva, da bi razumeli problem. V prvem poglavju je predstavljeno znanstveno strinjanje o podnebnih spremembah z opisom ogroženosti okolja, vodnih virov ter biotske raznovrstnosti. Spremembe v okolju vplivajo tudi na družbo. Sklene z globalno neenakostjo v okoljski krizi.

Hvaljen, moj Gospod: Sestra Zemlja

Hvaljen, moj Gospod: Sestra Zemlja

Papež pričenja okrožnico Hvaljen, moj Gospod s povzetkom o prispevku prejšnjih papežev ter drugih verskih voditeljev na področju okolja. Pravi, da se sestra zemlja »pritožuje zaradi zla, ki ji ga povzročamo z neodgovorno rabo in zlorabo dobrin, s katerimi jo je obdaril Bog.«

Razmišljanja ob okrožnici Hvaljen, moj Gospod

Razmišljanja ob okrožnici Hvaljen, moj Gospod

Vabljeni, da se pridružite branju okrožnice na spletni strani in ob posameznih poglavjih razmišljate, molite, se pogovarjate in odločate s pomočjo vprašanj. Z objavljanjem misli iz okrožnice in vprašanj za razmislek bomo pričeli v prvem tednu novembra 2016 in jih objavljali vsakih 14 dni.