Naslovna slika

Uršulinski samostan v Ljubljani trajno hrani lastno arhivsko gradivo od leta 1702 dalje, začasno pa je v hrambi tudi arhivsko gradivo uršulinskega samostana Mekinje (od 1903 dalje) in gradivo uršulinskega samostana Škofja Loka (od 1782 dalje).

 

brez-naslova

 

Gradivo obsega  ustanovne listine, samostanske kronike, dokumente o življenju in delovanju uršulink v posameznem samostanu, zapuščine umrlih redovnic, del gradiva o delovanju uršulinskih šol, fotografije povezane z življenjem in delovanjem uršulink,  nekaj načrtov in starejših zemljevidov  (izdanih med 1850 in 1950).

V raziskovalne namene  je  praviloma dostopno gradivo starejše od 50 let, gradivo iz osebnih zapuščin pa 50 let po smrti ustvarjalca.

Arhivsko gradivo uršulinskih samostanov je dostopno po vnaprejšnjem dogovoru.

Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Email this to someone