Ustanovni dan: 2. julij 1703

NOTRANJE ŠOLELETO USTANOVITVEZUNANJE ŠOLE
Trirazredna ljudska šola1703Trirazredna ljudska šola
Ponavljalni razred1803Ponavljalni razred
Štirirazredna ljudska šola1855Štirirazredna ljudska šola
Ljudska šola postane dekliška industrialna in glavna šola1820-1828Ljudska šola postane dekliška industrialna in glavna šola
Dekliška industrialna glavna šola1829-1869Dekliška industrialna glavna šola
Žensko učiteljišče1869
Dekliška glavna in industrialna šola1870Dekliška glavna in industrialna šola
Petrazredna dekliška šola1871Petrazredna dekliška šola
Šestrazredna ljudska šola1872Šestrazredna ljudska šola
Sedemrazredna ljudska šola1877Sedemrazredna ljudska šola
Osemrazredna ljudska šola1880Osemrazredna ljudska šola
1884Otroški vrtec
Višja gospodinjska šola1889-1894
Iz uršulinske dekliške šole nastaneta petrazredna ljudska šola (slovenski in nemški učni jezik) in trirazredna dekliška meščanska šola (nemški učni jezik) 1894Iz uršulinske dekliške šole nastaneta petrazredna dekliška ljudska šola (slovenski učni jezik) in trirazredna dekliška meščanska šola (slovenski učni jezik)
Petrazredna dekliška šola postane vadnica učiteljišča1903
1920Meščanska šola dobi četrti (nastavni) razred
Meščanska šola dobi četrti (nastavni) razred1923
Gimnazija (meščanska šola) postopoma prehaja v gimnazijo1928
1913-1927Dr. Krekova višja gospodinjska šola

Pripravila: s. Marta Triler