Ustanovni dan: 2. julij 1703

NOTRANJE ŠOLE LETO USTANOVITVE ZUNANJE ŠOLE
Trirazredna ljudska šola 1703 Trirazredna ljudska šola
Ponavljalni razred 1803 Ponavljalni razred
Štirirazredna ljudska šola 1855 Štirirazredna ljudska šola
Ljudska šola postane dekliška industrialna in glavna šola 1820-1828 Ljudska šola postane dekliška industrialna in glavna šola
Dekliška industrialna glavna šola 1829-1869 Dekliška industrialna glavna šola
Žensko učiteljišče 1869
Dekliška glavna in industrialna šola 1870 Dekliška glavna in industrialna šola
Petrazredna dekliška šola 1871 Petrazredna dekliška šola
Šestrazredna ljudska šola 1872 Šestrazredna ljudska šola
Sedemrazredna ljudska šola 1877 Sedemrazredna ljudska šola
Osemrazredna ljudska šola 1880 Osemrazredna ljudska šola
1884 Otroški vrtec
Višja gospodinjska šola 1889-1894
Iz uršulinske dekliške šole nastaneta petrazredna ljudska šola (slovenski in nemški učni jezik) in trirazredna dekliška meščanska šola (nemški učni jezik)  1894 Iz uršulinske dekliške šole nastaneta petrazredna dekliška ljudska šola (slovenski učni jezik) in trirazredna dekliška meščanska šola (slovenski učni jezik)
Petrazredna dekliška šola postane vadnica učiteljišča 1903
1920 Meščanska šola dobi četrti (nastavni) razred
Meščanska šola dobi četrti (nastavni) razred 1923
Gimnazija (meščanska šola) postopoma prehaja v gimnazijo 1928
1913-1927 Dr. Krekova višja gospodinjska šola

Pripravila: s. Marta Triler