Uršulinske šole v Mekinjah

NOTRANJE ŠOLE LETO USTANOVITVE ZUNANJE ŠOLE
1903 Dekliška ljudska šola
1907 Osemrazredna dekliška šola
1919 Dekliška meščanska šola

Uršulinske šole v Idriji

NOTRANJE ŠOLE LETO USTANOVITVE ZUNANJE ŠOLE
1909-1916 Otroški vrtec
1919 Osemrazredna ljudka šola
(delovala samo eno leto)
1909-1916 Gospodinjska šola

Pripravila: s. Marta Triler