Ustanovni dan: 16. november 1782

NOTRANJE ŠOLELETO USTANOVITVEZUNANJE ŠOLE
1782Trirazredna LJUDSKA ŠOLA v slovenskem jeziku (16. listopada 1782)
Notranja LJUDSKA ŠOLA v nemškem jeziku, za Slovenke obvezen predmet slovenščina1783
1824/25Trirazredna dekliška industrialna in glavna šola
Štirirazredna dekliška industrialna in glavna šola1855/56Štirirazredna dekliška industrialna in glavna šola
1857Nedeljska šola za dekleta, ki niso obiskovala redne šole
Petrazredna dekliška industrialna in glavna šola1867/68
Šestrazredna dekliška ljudska šola1872/73
1877Štirirazredna dekliška ljudska šola
1889Nedeljsko šolo nadomesti ponavljalna šola ob četrtkih
1889/90Petrazredna dekliška ljudska šola
1893-1929Gorska šola za deklice iz hribovskih vasi
Sedemrazredna dekliška ljudska šola1893/94
Osemrazredna dekliška ljudska šola1894/95
1894/95Zasebni otroški vrtec za deklice
Iz Osemrazredne ljudske šole nastaneta petrazredna dekliška ljudska šola in trirazredna DEKLIŠKA MEŠČANSKA ŠOLA (do 1919 nemški učni jezik, nato slovenski)1900/01
1906Zasebni otroški vrtec za dečke
Interno žensko učiteljišče
1906/07-1935,
1939-1941
Enoletni trgovski tečaj združen z meščansko šolo1908-1919
Učiteljišče dobi pravico javnosti, vsako drugo leto sprejme do 25 učenk1910
1920/21Šestrazredna dekliška ljudska šola
Trirazredna meščanska šola se razširi v štirirazredno1921
1927Gorska šola postane dvorazrednica, pouk je tri dni v tednu
1929Gorska šola se pridruži deški šoli za oddaljene v državni zgradbi
1930/31Ponavljalna šola se združi s 6. razredom ljudske šole (7. in 8. šolsko leto)
1933/345. do 8. razred ljudske šole se preoblikujejo v Višjo narodno šolo
1930Gospodinjska šola
Trimesečni gospodinjski tečaj
1937Kmetijsko gospodinjska šola
Konec pouka na vseh šolah31. 3. 1941Konec pouka na vseh šolah

Pripravila: s. Marta Triler