Ustanovni dan: 16. november 1782

NOTRANJE ŠOLE LETO USTANOVITVE ZUNANJE ŠOLE
1782 Trirazredna LJUDSKA ŠOLA v slovenskem jeziku (16. listopada 1782)
Notranja LJUDSKA ŠOLA v nemškem jeziku, za Slovenke obvezen predmet slovenščina 1783
1824/25 Trirazredna dekliška industrialna in glavna šola
Štirirazredna dekliška industrialna in glavna šola 1855/56 Štirirazredna dekliška industrialna in glavna šola
1857 Nedeljska šola za dekleta, ki niso obiskovala redne šole
Petrazredna dekliška industrialna in glavna šola 1867/68
Šestrazredna dekliška ljudska šola 1872/73
1877 Štirirazredna dekliška ljudska šola
1889 Nedeljsko šolo nadomesti ponavljalna šola ob četrtkih
1889/90 Petrazredna dekliška ljudska šola
1893-1929 Gorska šola za deklice iz hribovskih vasi
Sedemrazredna dekliška ljudska šola 1893/94
Osemrazredna dekliška ljudska šola 1894/95
1894/95 Zasebni otroški vrtec za deklice
Iz Osemrazredne ljudske šole nastaneta petrazredna dekliška ljudska šola in trirazredna DEKLIŠKA MEŠČANSKA ŠOLA (do 1919 nemški učni jezik, nato slovenski) 1900/01
1906 Zasebni otroški vrtec za dečke
Interno žensko učiteljišče
1906/07-1935,
1939-1941
Enoletni trgovski tečaj združen z meščansko šolo 1908-1919
Učiteljišče dobi pravico javnosti, vsako drugo leto sprejme do 25 učenk 1910
1920/21 Šestrazredna dekliška ljudska šola
Trirazredna meščanska šola se razširi v štirirazredno 1921
1927 Gorska šola postane dvorazrednica, pouk je tri dni v tednu
1929 Gorska šola se pridruži deški šoli za oddaljene v državni zgradbi
1930/31 Ponavljalna šola se združi s 6. razredom ljudske šole (7. in 8. šolsko leto)
1933/34 5. do 8. razred ljudske šole se preoblikujejo v Višjo narodno šolo
1930 Gospodinjska šola
Trimesečni gospodinjski tečaj
1937 Kmetijsko gospodinjska šola
Konec pouka na vseh šolah 31. 3. 1941 Konec pouka na vseh šolah

Pripravila: s. Marta Triler