Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo

Ul. Josipine Turnograjske 8

1000 Ljubljana

Matična številka:         1545361
Davčna številka:     SI 6681 6602

Ustanovitelj: Provincialat uršulink Rimske unije


Akt o ustanovitvi

Statut


Enote Zavoda


Hiša kruha – inštitut za celostno rast osebnosti

Angelin vrtec

Študentski dom Uršula

Akademija Mericianum

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kulturni center Schellenburg