Srečanja katehistov

Katehisti Kateheze Dobrega pastirja se združujemo v konferenco Kateheze Dobrega pastirja, da bi ohranjali kakovost in strokovno verodostojnost Kateheze Dobrega pastirja.

Posamezni programi konference omogočajo katehistom duhovno poglabljanje, obnavljanje znanja, seznanjanje z novostmi in izmenjavo izkušenj. Svoje izkušnje izmenjujejo na skupnih in območnih srečanjih ali preko elektronskega naslova.

ZADNJE SREČANJE KONFERENCE je bilo oktobra v Mariboru. Zbralo se nas je okrog trideset katehistinj iz cele Slovenije. Predavanje s. Marjete je dostopno na povezavi: Sofia in Gianna – Pedagogika in katehetika z roko v roki – Konferenca 26.10.2019