10-letnica Hiše kruha

V nedeljo, 3. 1. 2019 je bilo pri Svetem Duhu praznovanje 10. obletnice Hiše kruha. Zbralo se je okrog 120 prijateljev, sosedov, dobrotnikov, sodelavcev ter udeležencev programov Hiše kruha. Srečanje se je začelo s sveto mašo, ki jo je daroval p. Andrej Benda ob somaševanju kapucinov in jezuitov.

Zelo močan simbol je bila pletenica iz kruha, ki je predstavljala 10 let prepletanja Božjega in človeškega v tej hiši. Po maši je sledilo druženje in agape ob tej pletenici in drugih dobrotah, ki jih je pripravil kuhar Tadej Megušar in sestre. Vsak udeleženec je prejel tudi posebno knjižico, v kateri so zbrani utrinki Božjega in človeškega sodelovanja v različnih programih Hiše kruha.