2. seja sveta staršev – zapisnik

ZAPISNIK 2. SEJE SVETA STARŠEV ANGELINEGA VRTCA V ŠOLSKEM LETU 2017/2018

 

Sestali smo se dne 1.2.2018 ob 16.30 uri .

Prisotni: Tina Opeka, ravnateljica, Mihael Gubenšek, Vilma Kovač, Miha Cerar, Ivo Lah, Aljoša Bagola,  Tina Virant Celestina

Odsotni: Franja Kurnik, Živa Časar, Tanja Markovec Petrik, Urša Molan

 

Dnevni red:

 1. Molitev 

 1. Pregled in komentarji na zadnji zapisnik in aktualne zadeve: 

 • Objava dogodkov na internetni strani – ali jih starši spremljamo? Vzgojiteljice pripravljajo in objavljajo na internetni strani duhovne drobtinice za katere se zelo trudijo. Ali jih prebiramo? Predlog: Dodajo se naj  tudi pesmice, ki se jih otroci po sobah učijo, predvsem v jaslih ter himna AV.
 • Pregled koledarja za naslednje šolsko leto 2018/2019. V naslednjem šolskem letu se bodo popoldnevi in večeri z mamicami oziroma očeti premaknili v mesec marec, ko so skupine že »noramlizirane«. Nekaj dni bo ponovno »prehodnih«, zato bo za tiste dni izvedena anketa, koliko otrok bo prisotnih. Če bo prisotnih več kot 14 otrok, bo vrtec odprt, sicer bo vrtec zaprt. Se pa išče možnost zagotoviti varstvo v drugem vrtcu (za tisti dan, ko bo AV zaprt), in sicer se dogovarja z vrtcem Cinca Binca.
 • Poletne počitnice so v šolskem letu 2018/2019 planirane od 15. 7. – 26. 7. 2019 (dogovor izpred 2 let je bil, da se počitnice skrajšajo za 14 dni, pri tem, da termin kroži med 15. julijem in 15. avgustom). Predlagano je bilo, da bi počitnice ostale kot so bile v letu 2017 (zadnji teden v juliju in prvi teden v avgustu), a vsi starši niso temu naklonjeni. Nazadnje je bilo predlagano, da se opravi anketa pri starših, nato pa se morebiti sprejme drugačna odločitev.
 • Okolica vrtca: Ponovno se je izpostavilo nekaj pripomb v smeri čiščenja klančine in stopnic, ki je v lasti sosednje trgovske hiše. S strani vrtca se Proursu da predlog, da hišnik vsaj 1x tedensko preveri okolico in morebiti počisti nevarne odpadke (črepinje, igle, …). Predlog bo podan na svetu zavoda s strani predsednika svata staršev. 
 1. Razno in aktualno iz sob:

 •  Starši so zaprosili za bolj ažurno pošiljanje obvestil po elektronski pošti glede pojava uši ali drugih nalezljivih bolezni. Obvestila na oglasni deski se žal prehitro spregledajo.
 • Starši so podali pritožbo, da nekateri starši ne spoštujejo pravil glede parkiranja in ostajajo na parkirišču dlje ali zaradi drugih razlogov (obisk trgovine, telefonski pogovori). Starši so opozorili, da je parkirišče namenjeno oddaji otrok v vrtec oziroma pobiranju iz vrtca.
 • Opaženo je bilo, da so otroci ob nizkih temperaturah zunaj pomanjkljivo oblečeni, samo žabice ali pajkice, zato se naproša, da vzgojiteljice preverijo in opomnijo otroka, da se ustrezno obleče.
 • Več aktivnosti zunaj. Starši si ponovno želijo, da bi bili otroci več zunaj, posebej v popoldanskem času. Odgovor ravnateljice: Otroci so zunaj vsak dan (tako dopoldan kot popoldan). V zimskem času gredo v popoldanskem delu dneva ven ob 15.30, poleti ob 15.00. Poskušajo pa se prilagoditi tudi otrokom, ki si ne želijo biti toliko zunaj.
 • Podan je bil tudi komentar, da se igra zunaj odvija včasih premalo pod kontrolo.
 • Pohvale: starši so pohvalili delo vzgojiteljic, predvsem priprave večera z mamicami in Miklavževih daril.
 • Večer z mamicami. Izpostavljeno je bilo, da naj se v bodoče upošteva prošnja vzgojiteljic, da se med samim srečanjem ne fotografira, ker je v tako kratkem času in prostoru lahko to zelo moteče. Predlog je, da se nekaj minut na srečanju nameni fotografiranju, potem pa se pospravi in prepusti dogajanju, ki so ga otroci in vzgojiteljice pripravili.

 

V Ljubljani, dne 5.2.2018

 

Zapisnik sestavila: T. Virant Celestina                                                      Predsednik Sveta staršev AV: Mihael Gubenšek