Dan: 30. novembra, 2016

Blagoslovljeni

STRMENJE NAD EVHARISTIJO V. Verovati v skrivnost – slaviti skrivnost – živeti skrivnost     BOG KOT SVETI IN NESKONČNO VELIČASTEN   BLAGOSLOVLJENA Kot ljubljeni božji otroci smo blagoslovljeni. Po