Veljavnost zakramenta sv. birme?

V eni od skript o zakramentih je bilo napisano, da je zakarment sv. birme veljaven le, če ga ima prejemnik res namen sprejeti. Veliko mladih pa gre k birmi samo zato ker morajo, zaradi staršev – zaradi tradicije. Ali to potem pomeni, da zakrament ki ga prejmejo ni veljaven? Hvala za odgovor.

S&M

Prejem zakramenta je zagotovo veljaven. Bolj je tu vprašanje delovanja moči zakramenta. Vsi zakramenti so zastonjski dar Kristusove Božje ljubezni človeku. So kot seme, ki ga Bog ob različnih trenutnih polaga v zemljo našega življenja. Seme ima v sebi skrito moč življenja, ki začne delovati, ko se znajde v ugodnih pogojih. Tako imajo zakramenti vedno v sebi Božjo moč delovanja, ki se v našem življenju pokaže takrat, ko smo jo pripravljeni sprejeti in z njo sodelovati. Zato se mi zdi poleg znanja za birmo pomembno vprašanje, koliko je mladostnik odprt in pripravljen za nadaljnjo osebnostno in duhovno rast.

Tukaj čutim izziv, da mladim, ki danes odraščajo v svetu relativizma in majhne osebne odgovornosti, v času priprave na prejem zakramentov omogočimo osebno izkušnjo Boga in jih »opremljamo« s poznavanjem Božjega delovanja, kot je opisano v Svetem pismu ter v življenju Cerkve. Tako bodo lažje prepoznavali Božje delovanje v svojem življenju, življenju drugih ljudi in v družbi ter se odpirali in odzivali delovanju Svetega Duha. S tem bo prejem zakramenta ne samo veljaven, ampak tudi učinkovit in rodoviten v njihovem življenju.

s. Marta