Angela sredi izzivov svojega in naših časov

Izzivi sedanjega časa so bili točka, s katero smo 18. novembra začele letošnji dan s sveto Angelo. Tako kot lani je bil tudi tokrat z nami Gianpietro Belotti iz Brescie v severni Italiji. V prvem delu nam je spregovoril o značilnostih sedanjega časa. Označil ga je kot čas sistemske globalne krize, tako ekonomske kot krize vrednot. Izpostavil je hitre spremembe, posledica katerih so novi načini razmišljanja, drugačne vrednote, drugačni jeziki. Ekonomija, ki nima več stika z realnostjo, in nove tehnologije, danes močno oblikujejo razmišljanje in vrednotenje človeka. Ob tem pa je predavatelj poudaril, da »instrumenti«, s katerimi se soočamo z novimi pojavi, izhajajo iz časa, ki mineva. Življenje človeka zaznamujeta nezaupanje v prihodnost in strah, da bi izgubili to, kar imamo. Moderni nihilizem je uničil pretekle vrednote, ni pa sposoben ustvariti novih. Kot edini predlog za nastalo bivanjsko praznino ponuja potrošništvo.

V drugem delu je predavatelj naredil vzporednico med sedanjim časom in 16. stoletjem, ko je živela sv. Angela. Angelin čas je predstavil kot čas velikih sprememb v mišljenju, čas negotovosti, krize in prehoda iz srednjeveškega sistema vrednost v renesančnega. Konkretno je to pomenilo vojne spopade, moralno in fizično degradacijo družine in družbe, reformacijska gibanja v Cerkvi. Odgovor dejavnih posameznikov tistega časa ni bil več v lajšanju trenutne stiske posameznika, ampak vzpostavljanje ustanov, ki so pomagale ljudem v težavah, kot so npr. zavetišča za ženske, sirotišnice.

Znotraj tega časa in svoje ne lahke življenjske zgodbe je Angela našla svoj odgovor v konkretizaciji vere v družbenem delovanju. Odgovore zase išče v vračanju k prvotnemu krščanstvu, v poglobljenem duhovnem življenju in Svetem pismu. Sem se zateka v dvomih in strahovih svojega življenja. Ne ruši struktur, ampak kliče k osebnemu spreobrnjenju kot semenu procesa prenove družbe in Cerkve. K temu spodbuja tudi svoje učenke.

To je izziv tudi za današnji čas. Živeti življenje na drugačen način, kot je prevladujoče družbeno mnenje, pomeni živeti svoje vrednote tudi v času stiske in negotovosti ter se ne ustaviti v povprečnosti. Angela vsakega človeka kliče, da izpolni svojo nalogo in je rodoviten v vsakem obdobju svojega življenja.

Ob koncu življenja je njeno sporočilo:

Storite v življenju to, kar bi želeli storiti v trenutku vaše smrti.

V zadnjem Nasvetu pa pravi:

In vedno bom med vami ter bom podpirala vaše molitve. Spodbujajte jih torej, da pogumno nadaljujejo začeto delo. In se obenem skupaj veselite, ker bo brez dvoma tako, kot vam pravim.

Srečanje smo končale v hvaležnosti za ženo, ki je v časih, podobnih našim, znala najti v veri osebno in hkrati skupno pot, da bi bila znotraj njenega časa kot iskra ljubezni in kot kvas, ki deluje skozi stoletja.