DRUGAČNI DNEVI

Zakaj so ti dnevi drugačni od drugih dni?
Ker ne bomo šli k velikonočni procesiji?
Ker ne bomo odnesli košaro z jedili h blagoslovu?
Morda, ker ne bo blagoslovljenega ognja in ne moremo h češčenju Najsvetejšega v župniji ?
Ker ne bo…?
Zaradi vseh »ne bo« bodo dnevi res drugačni, pa vendar: zakaj so ti dnevi v resnici drugačni od drugih dni?
Ker stopamo v največjo in nabolj presunljivo skrivnost naše vere. Mnogo močnejše in pomembnejše kot je procesija, jedila, pesmi, …. Če nam je vse to do sedaj pomagalo doživljati in izražati našo vero, smo letos povabljeni k nečemu novemu in drugačnemu. Bistvenemu. Povabljeni, da skupaj obstanemo pred neizmerno in nedoumljivo ljubeznijo našega Boga.