Eko mesečna spodbuda

Provincialna komisija za Pravičnost, mir in ohranitev stvarstva bo v tem letu pripravljala mesečne spodbude za naše skupnosti. S tem želimo, da bi »skrb za naš skupni dom prežemal vse naše odločitve, ravnanja in dejanja« kot nas spodbuja vrhovni kapitelj 2019. Tako je pred nami prva, januarska spodbuda:

MAJN PLASTIČNIH VREČK

Izogibajmo se kupovanju vrečk.
V trgovino pojdimo s svojo embalažo.
Uporabljajmo vrečke iz blaga.
Uporabimo plastične vrečke, ki jih že imamo.
Tudi plastične vrečke so za večkratno uporabo.

Nekaj dejstev
Plastična vrečka za razgradnjo potrebuje od 100 do 150 let, odvisno od vrste plastike.
Vsako minuto je na svetu v uporabi milijon plastičnih vrečk.
V povprečju vsako plastično vrečko uporabljamo le 25 minut.
Povprečni Evropejec uporabi 500 plastičnih vrečk na leto, povprečni Slovenec pa 300.

Zakaj je nujno zmanjšati uporabo plastičnih vrečk?
Ogrožajo naš planet. Ne samo zato, ker potrebujejo več kot 100 let za razgradnjo in tako onesnažujejo planet, ampak neposredno škodujejo več vrstam živih organizmov.
Niso ekonomske. Ni smiselno proizvajati stvari z življenjsko dobo več kot 100 let, če jih uporabljamo le nekaj minut.
So drage. Proizvajalci ne prevzemajo odgovornosti za vpliv svojih izdelkov na okolje. Plastične vrečke so poceni za proizvodnjo, vendar zelo drage za čiščenje okolja.
Imajo slabo sporočilno vrednost. Utelešajo sporočilo o družbi, ki z odmetavanjem odpadkov onesnažuje planet.

Na naslednji povezavi si lahko ogledate video: