Eko spodbuda

Izdelovanje papirja močno bremeni okolje. Za kilogram novega kopirnega papirja porabimo okrog 50 l vode in okrog 5 kWh energije. Medtem ko za izdelavo recikliranega papirja potrebujemo samo 50 % te energije in samo okrog 33 % vode. Poleg tega prihranimo 1 do 2,2 kg lesa.

Gozdovi niso samo pljuča sveta (vežejo CO2, da se sprošča kisik), v njih najde zavetje dve tretini vseh živali in rastlin. Delujejo kot filtri pri onesnaževanju, regulirajo vode in stabilizuirajo svetovno klimo. Vsako minuto izgine za 20 nogometnih igrišč gozda, pri tem se ga 40% uporabi za industrijo papirja.

Varčevanje s papirjem je zato pomemben doprinos k varstvu okolja,
ki ga vsak od nas, tako v osebnem kot tudi poklicem življenju,
lahko sprejme nase.

Nekaj navodil:

• Pred tiskanjem se vprašajmo: Ali moram to res natisniti? Koliko izvodov nujno potrebujem?

• Srečanja brez papirja: Med seboj si posredujemo informacije in zapise v elektronski obliki namesto v tiskani

• Pred tiskanjem pomanjšamo tekst

• Več strani natisnemo na isti list

• Pri tiskanju uporabimo papir z obeh strani

• Ne kupujemo zaznamkov, majhnih beležnic. Razrežimo odpadni papir in ga uporabimo za kratka sporočila.

• Uporabljajmo reciklirani papir za šolske zvezke, pisemske ovojnice, toaletni papir, kopirni papir, robčke, papirnate brisače…

• Na poštnem nabiralniku zaznamujmo, da ne sprejemamo reklam in s tem zajezimo njihovo tiskanje.

• Odpovejmo reklamne kataloge, ki redno prihajajo, a jih nihče ne bere.

• Poskrbimo za ločevanje rabljenega papirja.

• Dajajmo nakupovalnim torbam in robčkom iz blaga prednost pred papirnatimi.

JPIC KOMISIJA
“Skrb za naš skupni dom naj spremlja vse naše odločitve, dejanja in ravnanje.”