OTROKOVE VERSKE ZMOŽNOSTI: Opis izkušnje s tri- do šestletnimi otroki

otrokove verske zmožnosti

 

Sofia Cavaletti
Uršulinski zavod za vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo
Ljubljana, 2017 (ponatis)
Zbirka: Dobri pastir
248 strani
Cena: 20,00 €

 

 

V Knjigi Otrokove verske zmožnosti je avtorica opisala petindvajset let izkušenj pri verski vzgoji tri- do šestletnih otrok. Izkušnje so pazljivo in uravnoteženo ovrednotene in opremljene z obširno dokumentacijo. Majhni otroci imajo verske zmožnosti, ki se izražajo v globokem in vedrem veselju ter v bogastvu molitve. Opazimo jih lahko tudi v otrokovih potrebah po kulturi.

Otrokova religiozna doživetja nam dajo misliti, da z njimi, kadar so doživetja ljubezni, otroci potešijo svoje globoke življenjske potrebe. To je nujno za izgradnjo njihove osebnosti, od šestega leta dalje pa tudi za razvoj potrebnih struktur na ravni moralnega obnašanja.

Knjiga Sofie Cavaletti temelji na trdnih, preverjenih pedagoških izkušnjah in je biblično-liturgično izjemno dobro pripravljena. Kot takšna bo dragocen pripomoček učiteljem, vzgojiteljem, staršem in duhovnikom pri verski vzgoji, ki je težka naloga.

Avtorica uporabi enaka načela tudi pri obravnavi zakramentov. S tem odpira nova obzorja za polnejše razumevanje liturgičnih vsebin znotraj življenjskih izkušenj, ki jih otrok more in mora doživeti v okolju svoje družine.

 

Z izdajanjem knjig želimo prispevati k prepoznavnosti naše ustanoviteljice Angele Merici, k razvoju kateheze Dobrega pastirja in k razvoju pedagogike montessori v Sloveniji.