Petek 13. in prva Božja zapoved?

Ali je to, da verjameš v petek 13., črno mačko … kršenje prve Božje zapovedi?

Nina

Najprej bi rada pojem zapovedi postavila v malo širši okvir.

Ko nekoga dovolj poznaš in mu zaupaš, postaneta prijatelja. Lahko se drug na drugega zaneseta in se podpirata. Nastanejo nenapisana pravila, ko veš, da z nekim dejanjem drugega razveseliš in ga z drugačnim dejanjem prizadeneš. In ko želiš ohranjati prijateljstvo, delaš to, kar ga gradi in ohranja. Podobno je bilo z Izraelci v odnosu do Boga–Jahveja. Ob izhodu iz Egipta so doživeli, da je to Bog, ki je zvest, jim stoji ob strani in skrbi zanje. Sad te izkušnje je bila sklenitev zaveze prijateljstva na gori Sinaj, ki se je konkretizirala v zapisu 10 zapovedi. V originalnem zapisu v 2. Mojzesovi knjigi je pomenljiv uvodni del, ki pravi: »Jaz sem GOSPOD, tvoj Bog, ki sem te izpeljal iz egiptovske dežele, iz hiše sužnosti. Ne imej drugih bogov poleg mene! Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, GOSPOD, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na četrtih, tistih, ki me sovražijo, toda izkazujem dobroto tisočem, tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi!« (2 Mz 20, 2-6)

Zapovedi tako niso teorija, ki bi omejevala človeka, ampak izkušnja, katere usmeritve in odločitve v konkretnem življenju prinesejo srečo in polnost. S tega vidika horoskop, črna mačka, petek 13., vedeževanje … zame niso vprašanje predpisa, ampak vprašanje komu bolj zaupam in mu pustim, da usmerja moje življenje. Je to Bog, kot se razodeva v Svetem pismu, ali je to kaj drugega?

s. Marta