TRISTO LET LJUBLJANSKIH URŠULINK: Zgodovina samostana, njegovih šol in kulturnih dejavnosti

tristo let ljubljanskih uršulink

 

Marija Jasna Kogoj (ur.)
Družina
Ljubljana, 2002
304 strani

 

Obhajanje jubileja nam hočeš nočeš kliče v spomin tristoletno življenje in delovanje redovne skupnosti uršulink na slovenskih tleh. Povedano na takle način, vse to lahko zveni suho in votlo. Drugače je, če poudarimo, da gre za konkretne osebe, ki so vse svoje življenje posvetile rasti duhovne blaginje neštetih slovenskih deklet in po njih neštetih slovenskih družin. Predvsem to veliko duhovno bogastvo naj bi predstavili posamezni prispevki tega simpozija, ki nedvomno lahko predstavi obilno žetev po večstoletnem delu, prav tako pa tudi obilo zrnja za novo setev, ki naj tudi v prihodnosti našemu narodu prinese bogate sadove.

Metod Benedik 

 

Prispevki s simpozija:

 • Jakobina Arh: Uvodna beseda
 • Metod Benedik: 300-letnica prihoda uršulink na Slovensko
 • France M. Dolinar: Družbenopolitične in cerkvene razmere v cesarstvu na prelomu iz 17. v 18. stoletje
 • Urszula Borkowska: Uršulinke v Evropi v 17. in 18. stoletju
 • Vincenc Rajšp: Jakob pl. Schellenburg in Ana Katarina Hofstätter Schellenburg in uršulinski samostan v Ljubljani
 • Blaže Resman: Uršulinski samostan in cerkev v Ljubljani
 • Ana Lavrič: Škofovske vizitacije uršulinskega samostana v Ljubljani v 18. stoletju
 • Marija Jasna Kogoj: Uršulinke v Ljubljani in Škofji Loki ob združitvi avtonomnih uršulinskih samostanov v Rimsko unijo
 • Damjan Hančič: Uršulinski samostan v Mekinjah do l. 1941
 • Bogdan Kolar: Uršulinke in njihove ustanove v času totalitarnih družbenih razmer na Slovenskem
 • Ivan Platovnjak: Duhovnost uršulink na Slovenskem
 • Tatjana Hojan: Uršulinske šole od prihoda do l. 1945
 • Metka Capuder: Šolske dejavnosti in število učenk v uršulinskih šolah v Ljubljani
 • Elisabeth Göttlicher: Vzgoja in izobraževanje v uršulinskih internatih
 • Karmen Ocepek: Delež uršulink pri razvoju kateheze v povojnem obdobju na Slovenskem
 • Edo Škulj: Orgle v uršulinski cerkvi in glasbena ustvarjalnost uršulink
 • Barbara Murovec: Galerija slik v ljubljanskem uršulinskem samostanu
 • Marija Stanonik: Prispevek uršulink k slovenskemu leposlovju