V pripravi na večne zaobljube: UBOŠTVO

Veselite se, Gospod je blizu“,

so besede iz pisma apostola Pavla Filipljanom, ki sem jih izbrala za geslo ob svojih večnih zaobljubah.

Božja bližina je razlog veselja. Je edino, kar je gotovo, edino kar zdrži in ostane v vseh okoliščinah življenja.

Sv. Angela nas v svojih Spisih, v poglavju o uboštvu spodbuja takole: “Naj si torej vsaka prizadeva osvoboditi se vsega in iskati vse svoje dobro, ljubezen in veselje ne v svojem imetju, ne v hrani in požrešnosti, ne v sorodnikih in prijateljih, ne v sami sebi, ne v svojih spretnostih in svojem znanju, ampak samo v Bogu in samo v njegovi dobrotni in neizrekljivi previdnosti.

Veselite se, Gospod je blizu.

Uboštvo je tudi v ponižnem sprejemanju milosti, meja in šibkosti. Uboštvo odpira srce za spreobrnjenje, za solidarnost in bližino s človekom v njegovi stiski. Obrobja kličejo! Nenazadnje lastno uboštvo odpira vrata zaupanju v moč Duha. Srebra in zlata nimam, dam ti pa kar imam: v imenu Jezusa Kristusa Nazarečana, hodi! (Apd 3,6).