10 zelenih zapovedi

Papeževa okrožnica Hvaljen moj Gospod ima zelo pomenljiv podnaslov: skrb za naš skupni dom. Okrožnica se ne ukvarja samo z okoljem, ampak predvsem z našim skupnim domom. Uvodno poglavje govori prav o tem – kaj se dogaja našemu skupnemu domu.

Seán Mcdonagh je prepričan, da nobena generacija za nami ne bo mogla popraviti škode, ki smo jo naredili, če ne reagiramo mi in sedaj.

Joshtrom Isaac Kureethadam (http://www.elledici.org/ecom/article/05973-dieci-comandamenti-verdi-della-laudato-si#.WMwkiW81-po) je napisal zanimivo knjigo z naslovom: 10 zelenih zapovedi iz »Laudato si«. Nastale so po metodi: videti, presoditi, delovati.

 

Prve tri zapovedi so kot »videti«, naslednje tri kot »presoditi«, zadnje štiri pa nas vabijo k »delovati«.

  1. Zemlja, naš skupni dom je v nevarnosti. Poskrbimo zanjo.
  2. Poslušati krik ubogih, ki so žrtve krize našega skupnega doma.
  3. Ponovno odkriti teološko vizijo naravnega sveta, saj je sedanja kriza simptom globoke duhovne krize.
  4. Izkoriščanje zemlje je ekološki greh.
  5. Prepoznati globje korenine krize našega skupnega doma.
  6. Razviti celostno ekologijo, saj smo vsi med seboj povezani in soodvisni.
  7. Naučiti se novega načina življenja v našem skupnem domu in živeti bolj odgovorno v smeri nove ekonomije in nove politične kulture.
  8. Vzgajati za ekološko »državljanstvo, ki bo spreminjalo način življenja.
  9. Objeti/sprejeti ekološko duhovnost, ki nas bo pripeljala v občestvo z vsem ustvarjenim.
  10. Gojiti ekološke kreposti slavljenja, zahvale, skrbi, pravičnosti, dela, zmernosti in ponižnosti.

 

Vir: Notizieups, anno XXXIII, n.23, dicember 2016, str.40.