Dan: 3. januar, 2015

Vse strmi

Vse strmi vate! Nebo se sklanja v začudenju, drevesa se priklanjajo svojemu kralju vsak kamen onemi. Vse strmi vate. Noč siplje svoje zvezde, dnevu, ki se poraja, zastaja dih. Pastirji