Vse strmi

Vse strmi vate!
Nebo se sklanja v začudenju,2015-01-03 Vse strmi01
drevesa se priklanjajo svojemu kralju
vsak kamen onemi.
Vse strmi vate.

Noč siplje svoje zvezde,
dnevu, ki se poraja, zastaja dih.
Pastirji si manejo oči,
živali se gnetejo ob tebi.
Oči vseh so uprte vate.

Modri prihajajo od daleč.
Vse se ti priklanja.
Kar nismo slutili, se razodeva.
Vsi strmimo.

Molitev tisočerih rodov
se dviguje v nebo,
njih odmev slišim v hvalnicah.
Vsa zemlja bo videla Božjo zmago.

Vsi strmimo vate, Dete.
Ljudomilost Boga se razodeva v tebi,
naš Zveličar.