O, pridi

O, pridi.
O, pridi in nikar se ne mudi.
Pridi in nas razsvetli.
Pridi in nas uči pota razumnosti.
Pridi in nas reši.
O, pridi že, težko pričakovani.
To hrepenenje v zadnji dneh adventa polagajo v naša usta in srca tako imenovane O antifone.
In ta »O« pomeni vse: čudenje, hrepenenje, vzdihovanje…
Koga čakam? Kakšnega Boga čakam? Kakšna pričakovanja polagam vanj?
O, pridi Pričakovani.