Obljuba

Današnji praznik Marije, ki je vzeta v nebo, je obljuba.

Obljuba, ki seže preko življenja, preko groba, preko pozabe…

Obljuba, da se ne bo enkrat vse končalo, ampak, da se bo začelo. Da je moje življenje kot kapljica rose, ki bo použita v Soncu.

Ko gledam iz te perspektive, dobi vse navdih večnosti.