Prvoobhajanci in birmanci iz zavoda CIRIUS

27. maja 2018 je bil v Zavodu sv. Stanislava v LJ.-Šentvid prav poseben dan. Potekala je namreč slovesnost prvega svetega obhajila in svete birme. Pred začetkom maše nas je najprej pozdravila sestra Magdalena, potem pa je Anton Kadunc z nekaj besedami lepo pozdravil birmovalca g. Martina Zlobka. Sledila je vstopna pesem in slovesna maša se je začela. Voditelj bogoslužja je bil g. Martin Zlobko, z njim sta somaševala direktor Zavoda g. Tone Česen in g. Franci Miklič. Ministranta sta bila Benjamin in Rafael. Ko se je po kapeli zaslišala Slava, ki so jo zapeli pevci, prav nobeden od nas ni ostal ravnodušen. Ko zaslišiš tako močno pesem, resnično začutiš Božjo moč in milost, ki nam je bila podeljena. Po berilih, ki sta jih prebrala Jože Miklič in Biljana Popit, je sledila slovesna Aleluja, ki smo jo zapeli skupaj z animatorji. Evangelij nam je prebral g. Franci Miklič, sledila je krasna pridiga. Potem pa so naši birmanci Luka, Rok, Jakob in Lili doživeli moč Svetega Duha, saj se je z obnovo krstnih obljub in molitvijo nad birmanci, začelo birmovanje. Seveda se je zopet slišala pesem: S skupno pesmijo prosimo in Sveti Duh posveti nas. Prošnje sta nem prebrala Benjamin in Jakob Miklič, potem pa so naši prvoobhajanci prinesli na oltar darove. Zapeli smo še molitev Očenaš, si zaželeli mir in sledilo je obhajilo, ki je bilo za Gabrijela, Klaro, Jernejo in Blaža še prav posebno, saj so prvič prejeli Jezusa v svoje telo. Spremljala jih je pesem Bodi pozdravljen zlati moj dan in Jezus moj ljubim te. Po obhajilu so sledile zahvale, ki sva jih prebrala Igor Ferluga in Darinka Močnik, sklepno prošnjo pa je zmolil g. Martin Zlobko. Oznanila je prebrala s. Magdalena, potem pa se je Boris Tolar v imenu vseh nas zahvalil vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri sveti maši.

Prvoobhajanci z ravnateljico

 

G. Martin Zlobko je blagoslovil spominke in jih skupaj s s. Magdaleno izročil našim birmancem in prvoobhajancem. Blagoslovil je tudi hlebec kruha, ki si ga je vsak navzoči simbolično odlomil ob odhodu iz kapele. Sledil je sklepni blagoslov in majniška pesem Cvetke trgam. Po fotografiranju smo odšli iz kapele, animatorji so nam podelili še zloženke in podobice z imeni naših slavljencev. Po kratkem klepetu na hodniku pred kapelo smo odšli na vrt, kjer so nas animatorji že pričakali s pogostitvijo. Tam se nam je pridružil še g. Dragan Adam. Ob lepem sončnem dnevu smo v senci dreves res lepo zaključili našo slovesnost in odšli vsak po svoje praznovat.

V imenu staršev bi se rada  zahvalila vsem duhovnikom, ministrantoma, pevskemu zboru iz Lahovč, organistu Mitju Žibertu, ravnateljici Osnovne šole Isabelli Morel Bera in animatorjem. Prav posebna zahvala pa gre naši sestri Magdaleni Cimerlajt za res srčno sodelovanje z nami in našimi otroki. Vsem skupaj in vsakemu posebej iskrena hvala, ker ste z nami doživeli ta poseben dan.

 

Darinka Močnik z družino in mama prvoobhajanca.